1 / 1

آزمایش تیرها

کد دستگاه : DA-SM06

آزمایش های قابل انجام :

  بررسی معادلات منحني الاستيك تير و ترسيم آن در شرايط تکيه‌ گاهی مختلف معین و نامعین و تحت بارهای متغير

  تعيين استحکام خمشی و مدول الاستيسيته برای مقاطع و مواد مختلف

  بدست آوردن شعاع انحنای تير تحت خمش خالص

  تحقيق قانون ماكسول- بتي (اصل جمع آثار)

  تحقيق روابط تعادل استاتيکي با بررسی عكس‌العمل‌ های تكيه گاهی

  نحوه استفاده از کار مجازی برای تیرهای معین و نامعین

   

دانلود فرم استخدام
دانلود فرم رضایت مشتری
دانلود فرم کارآموزی

کارها مورد پسندتان بود؟ بیایید شروع کنیم

ما برای هرکاری راه حلی داریم