آزمایشگاه انتقال حرارت

ضریب هدایت حرارتی در جامدات

کد دستگاه : DA-HT01 اطلاعات فنی : هدايت حرارتی محوری در 3 نمونه مختلف و هيتر 60 وات هدايت حرارتی شعاعی با قطر ديسک 110 ميليمتر و هيتر 60 وات لوله سرمايش در قطر خروجی واحد شعاعی دارای ترموکوپل با گستره دمايي 100-0 درجه سانتيگراد دارای وات متر و سیم تنظیم وات دلخواه آزمايش های قابل انجام ادامه

ضریب هدایت حرارتی در مایعات و گازها

کد دستگاه : DA-HT02 اطلاعات فنی : دارای شکاف بين دو سيلندر مواد مورد آزمايش : آب، هوا و اکسیژن دارای هيتر الکتريکي قابل تنظيم شيرهای دستی برای تنظيم دبی مبدل حرارتی سهم تشعشع به دليل دماهای کم، قابل صرف نظر و چشم پوشي است. آزمايش های قابل انجام : هدايت حرارت در گاز و مايع تعيين ضريب رسانش ادامه

مبدل حرارتی پوسته و لوله

کد دستگاه : DA-HT03 اطلاعات فنی : دارای تغذيه آب گرم و سرد امکان ايجاد جريان همسو و ناهمسو بوسيله شيرهای سه جهته دارای سنسورهاي در ورودي و خروجي آب سرد و گرم دارای دبی سنج جهت اندازه گيری دبي جريان آزمايش هاي قابل انجام : مشاهده عملکرد و رفتار مبدل حرارتی پوسته و لوله مقايسه با انواع ديگر ادامه

چگالش

کد دستگاه : DA-HT04 اطلاعات فنی : فرايند چگالش آب هيتر قابل تنظيم با گستره توان : 3 کیلووات لوله های مسی شير اطمينان قابل تنظيم 4-1 بار مطلق دو لوله چگالش با سطح هاي مختلف براي چگالش فيلمی و چگالش قطره ای سوييچ فشار براي محافظت بيشتر مدار گرما , قابل تنظيم 8-0.2 بارمطلق مشاهده اطلاعات قابل ادامه

انتقال حرارت آزاد و اجباری

کد دستگاه : DA-HT05 اطلاعات فنی : انتقال گرمای همرفتی کانال هوای مجهز به فن با دور متغیر اطلاعات قابل ثبت از طريق سنسورهای الکتريکی تنظیم سرعت فن برای ایجاد جریان جابجایی اجباری 0-3 متر بر ثانیه دارای سرعت سنج و نمایشگر مربوطه جهت مشاهده سرعت هوای داخل کانال دارای سه نمونه با سطح تخت، سطح ادامه

انتقال حرارت تشعشعی

کد دستگاه : DA-HT06 اطلاعات فنی : منبع نور سفيد با لوکس متر برای بررسی تشعشع تنظيم شدت گرماي تشعشع و منبع نور سه فيلتر رنگي، لوکس متر و ترموکوپل هايی براي اندازه گيری دما منبع نور : قدرت خروجی از لامپ مخصوص و زاويه گردش هر دو طرف : 90-0 درجه گستره اندازه گيری ها : 100-0 وات و برای لوکس متر ادامه

جوشش

کد دستگاه : DA-HT07 اطلاعات فنی : تبخير با المان گرمايش مخزن شفاف براي مشاهده فرايند تبخير لوله های مسی شير اطمينان قابل تنظيم سوييچ فشار قابل تنظيم جهت محافظت بيشتر از مدار گرمايش نمايش دهنده های ديجيتالی برای نمايش اندازه گيری ها هيتر با توان قابل تنظيم : 350 وات خنک کننده لوله های ادامه

مبدل حرارتی دولوله ای

کد دستگاه : DA-HT08 اطلاعات فنی : دارای تغذيه آب گرم و سرد امکان ايجاد جريان همسو و ناهمسو دارای سنسورهای دما جهت اندازه گيری دما سنسور دما در ورود و خروج لوله های داخلی و خارجی دارای دبی سنج جهت اندازه گيری دبی جريان آزمايش هاي قابل انجام : آشنایی با نحوه عملکرد يک مبدل حرارتی دولوله ادامه

مبدل حرارتی جریان متقاطع

کد دستگاه : DA-HT09 اطلاعات فنی : دارای سنسور اندازه گيری دما و سرعت هوای ورودی دارای فن با دور متغير ابعاد کانال : طول عرض ارتفاع : 1501501000 ميليمتر آزمايشهاي قابل انجام : مشاهده عملکرد و رفتار مبدل حرارتی جريان متقاطع تعيين ضريب انتقال حرارت برای صفحات تک لوله ای و چند لوله ای تعيين ادامه

مبدل حرارتی صفحه ای

کد دستگاه : DA-HT10 اطلاعات فنی : دارای تغذيه آب گرم و سرد امکان ايجاد جريان همسو و غيرهمسو دارای سنسورهای دما جهت اندازه گيری دما ورودی و خروجی آب گرم و آب سرد دارای دبی سنج جهت اندازه گیری دبی آزمايشهای قابل انجام : آشنایی با نحوه عملکرد يک مبدل حرارتی صفحه ای بررسی انتقال حرارت در جريان ادامه

انتقال حرارت اجباری

کد دستگاه : DA-HT11 اطلاعات فنی : دارای لوله از جنس مس با عايق نسوز شش عدد سنسور دما در قسمت داخلی و خارجی عايق شش عدد سنسور دما در ديواره لوله آزمایش های قابل انجام : چگونگی انتقال حرارت از طريق کنوکسيون اجباری محاسبه دقت آنالوژی رينولدز برای هوا توضیحات : اين دستگاه از يک لوله مسی تشکيل ادامه

میز آزمایش انتقال حرارت

کد دستگاه : DA- HT12 اطلاعات فنی : دارای چهار سنسور دماییدارای دو عدد پمپدارای دو عدد روتامتر آزمایش های قابل انجام : بررسی فرآيند انتقال حرارت بين آب گرم و آب سردمحاسبه ضريب انتقال حرارت کلی و راندمان مبدل حرارتي توضیحات : دستگاه حاضر به منظور بررسی انتقال حرارت توسط انواع مبدل های حرارتی ادامه

انتقال حرارت در سطوح گسترده

کد دستگاه : DA-HT13 اطلاعات فنی : داراي سه نمونه با جنس ها و قطرهای مختلفنصب هشت سنسور دمایی بر روی هر نمونهاندازه گیری دمای محیطاستفاده از یک هیتر 24 ولت به منظور ایجاد گرمایشنمایش دماهای اندازه گیری شده و دمای محیط بوسیله نمایشگر دماقابل تنظیم بودن توان هیتر و نمایش مقدار آن برحسب وات توسط ادامه

مبدل حرارتی آب به هوا

کد دستگاه : DA- HT14 اطلاعات فنی: فن گریز از مرکز با دور متغیر اندازه گیری دبی هوا با استفاده از سرعت سنج توربینی و نمایشگر مربوطه اندازه گیری دمای هوا قبل و بعد کویل (سنسورهای PT100) پمپ سانتریفیوژ برای آب گرم ترموستات جهت تنظیم دمای آب مخزن اندازه گیری دمای آب ورودی و خروجی کویل (سنسورهای ادامه

انتقال حرارت تشعشعی و جابجایی

کد دستگاه : DA- HT15 اطلاعات فنی: مخزن استیل و هیتر نصب شده در مرکز آن کنترل دمای سطح هیتر و نمایش مقدار دمای سطح هیتر اندازه گیری و نمایش دمای دیواره مخزن اندازه گیری فشار داخل مخزن تنظیم توان مصرفی هیتر و نمایش مقدار توان مصرفی برحسب وات آزمايش های قابل انجام : بررسی انتقال حرارت تشعشعی ادامه