آزمایشگاه انتقال حرارت

ضریب هدایت حرارتی در جامدات

کد دستگاه : DA-HT01 اطلاعات فنی : قابليت انجام آزمايش ضريب انتقال حرارت شعاعی و محوری مجهز به سيستم گردش مدار آب جهت خنک کردن هر دو قسمت شعاعی و محوری قسمت شعاعی: یک دیسک به ضخامت 3 میلیمتر، قطر 115 میلیمتر و 5 سنسور دمایی در شعاع های مختلف و هیتر در وسط دیسک یک نمایشگر دمای 5 کاناله دمای 5 ادامه

ضریب هدایت حرارتی در مایعات و گازها

کد دستگاه : DA-HT02 اطلاعات فنی : دارای دو لایه قسمت گرم و سرد و یک لایه نازک جهت تزریق سیال مورد آزمایش دارای هیتر و ولوم مربوطه جهت تنظیم توان مصرفی قسمت گرم و نمایشگر مربوطه جهت نمایش توان مصرفی برحسب وات دارای ورودی و خروجی آب جهت لایه قسمت سرد و سنسور دما و ورودی و خروجی آب دارای سنسور ادامه

مبدل حرارتی پوسته و لوله

کد دستگاه : DA-HT03 اطلاعات فنی : دارای مبدل حرارتی پوسته و لوله شفاف با مشخصات معین دارای مسیر مجزا جهت جریان آب سرد و گرم دارای شیر و روتامتر جهت تنظیم و مشاهده دبی قسمت گرم و سرد دارای مخزن جهت منبع گرمايي و ترموستات جهت تنظیم دمای مخزن دارای الکتروپمپ براي ايجاد جريان سيال گرم قابليت ادامه

چگالش

کد دستگاه : DA-HT04 اطلاعات فنی : دارای دو نوع کندانسور برای مشاهده دو نوع چگالش : الف) کندانسور مسی برای مشاهده میعان فیلمی ب) کندانسور مسی با روکش طلا برای مشاهده میعان قطره ای سيستم خارج کردن هوا از درون محفظه به منظور ایجاد فشار منفی سنسور اندازه گيري دما و نمایشگر مربوطه برای 8 نقطه ادامه

انتقال حرارت آزاد و اجباری

کد دستگاه : DA-HT05 اطلاعات فنی : دارای یک کانال عمودی با ابعاد مشخص دارای 3 نمونه آزمایشی مختلف (مسطح، فین دار، پره ای) همراه با هیتر و سنسور دمای نصب شده بر روی سطح پایه دارای ولوم جهت تنظیم توان مصرفی هیتر نمونه ها و نمایش مقدار توان برحسب وات دارای الکتروفن مخصوص با دور قابل تنظیم جهت ادامه

انتقال حرارت تشعشعی

کد دستگاه : DA-HT06 اطلاعات فنی : استفاده از لامپ برای منبع نور و قابل تنظیم بودن مقدار تشعشع آن با نرم افزار دارای صفحات رنگی مختلف به عنوان فیلتر برای بدست آوردن ضریب جذب دارای لوکس متر با فاصله و زاویه قابل تنظیم نسبت به منبع نور برای اندازه گیری مقدار نور تشعشع یافته برحسب لوکس نمایش ادامه

جوشش

کد دستگاه : DA-HT07 اطلاعات فنی : دارای محفظه شیشه به منظور مشاهده نحوه جوشش کندانسور به منظور تقطیر بخار جوشیده شده شیر و روتامتر به منظور تنظیم دبی آب کندانسور داری هیتر و ولوم مربوطه جهت تنظیم توان مصرفی مختلف گیج فشار نسبي برای مشاهده فشار درون محفظه سيستم خارج کردن هوا از درون محفظه ادامه

مبدل حرارتی دولوله ای

کد دستگاه : DA-HT08 اطلاعات فنی : دارای مبدل حرارتی دولوله ای شفاف با ابعاد مشخص دارای مسیر مجزا برای جریان آب سرد و گرم دارای شیر و روتامتر جهت تنظیم و مشاهده دبی آب برای قسمت سرد و گرم دارای مخزن جهت منبع گرمايی (تامین آب گرم) دارای الکتروپمپ براي ايجاد جريان سيال گرم در سیستم دارای ادامه

مبدل حرارتی جریان متقاطع

کد دستگاه : DA-HT09 اطلاعات فنی : دارای کانال جریان هوا با سطح مقطع معین قابلیت تنظیم دور فن براساس آزمایش مجهز به شیپوره هدایت کننده جریان هوا فن 0.5 اسب جهت برقراری جریان هوای کانال نمایشگر دما با دقت 0.1 درجه سانتیگراد هیتر با توان 500 وات دارای سه المان : تک میله ای، تک میله ای پره ادامه

مبدل حرارتی صفحه ای

کد دستگاه : DA-HT10 اطلاعات فنی : دارای مبدل صفحه ای با ابعاد و سطح انتقال حرارت مشخص دارای مسیر مجزا جهت جریان آب سرد و گرم دارای شیر و روتامتر جهت تنظیم و مشاهده دبی جهت قسمت گرم و سرد دارای مخزن سیال برای تامین آب گرم (منبع گرم) و ترموستات مجهز به الکتروپمپ جهت ایجاد جریان سیال گرم در ادامه

انتقال حرارت اجباری

کد دستگاه : DA-HT11 اطلاعات فنی : قابليت تنظيم دلخواه وات مصرفی هيتر دارای وات متر ديجيتالی قابل تنظيم دارای سنسورهای الکترونيکی دما در نقاط متفاوت آزمايش مجهز به نمايش دهنده های ديجيتالی دما مجهز به الکتروفن سانتریفیوژ مجهز به سنسور جهت تعیین دبی عبوری هوا از لوله قابليت انجام آزمايش های ادامه

میز آزمایش انتقال حرارت

کد دستگاه : DA- HT12 اطلاعات فنی : دارای مبدل حرارتی صفحه ای با مشخصات معین دارای مبدل حرارتی دو لوله ای شفاف با مشخصات معین دارای مبدل حرارتی پوسته و لوله شفاف با مشخصات معین دارای مسیر مجزا جهت جریان آب سرد و گرم دارای شیر و روتامتر جهت کنترل و مشاهده دبی آب سرد و گرم مجهز به الکتروپمپ با ادامه

انتقال حرارت در سطوح گسترده

کد دستگاه : DA-HT13 اطلاعات فنی : دارای سه نمونه با جنس ها و قطرهای مختلف نصب هشت سنسور دمایی بر روی هر نمونه اندازه گیری دمای محیط استفاده از یک هیتر 24 ولت به منظور ایجاد گرمایش نمایش دماهای اندازه گیری شده و دمای محیط بوسیله نمایشگر دما قابل تنظیم بودن توان هیتر و نمایش مقدار آن برحسب وات ادامه

مبدل حرارتی آب به هوا

کد دستگاه : DA-HT14 اطلاعات فنی : فن گریز از مرکز با دور متغیر اندازه گیری دبی هوا با استفاده از سرعت سنج توربینی و نمایشگر مربوطه اندازه گیری دمای هوا قبل و بعد کویل (سنسورهای PT100) پمپ سانتریفیوژ برای آب گرم ترموستات جهت تنظیم دمای آب مخزن اندازه گیری دمای آب ورودی و خروجی کویل (سنسورهای ادامه

انتقال حرارت تشعشعی و جابجایی

کد دستگاه : DA- HT15 اطلاعات فنی: مخزن استیل و هیتر نصب شده در مرکز آن کنترل دمای سطح هیتر و نمایش مقدار دمای سطح هیتر اندازه گیری و نمایش دمای دیواره مخزن اندازه گیری فشار داخل مخزن تنظیم توان مصرفی هیتر و نمایش مقدار توان مصرفی برحسب وات آزمايش های قابل انجام : بررسی انتقال حرارت تشعشعی ادامه