آزمایشگاه انتقال حرارت

ضریب هدایت حرارتی در جامدات

کد دستگاه : DA-HT01 اطلاعات فنی : قابليت انجام آزمايش ضريب انتقال حرارت شعاعي و محوري مجهز به سيستم گردش مدار آب جهت خنک کردن هر دو قسمت شعاعی و محوری قسمت شعاعی: یک دیسک به ضخامت 3 میلیمتر، قطر 115 میلیمتر و 5 سنسور دمایی یک نمایشگر دمای 5 کاناله دمای 5 نقطه را به صورت همزمان نمایش می ادامه

ضریب هدایت حرارتی در مایعات و گازها

کد دستگاه : DA-HT02 اطلاعات فنی : دارای سطح موثر در انتقال حرارت برابر با 0.15 متر مربع قطر ميانی به ابعاد 39.6 میلیمتر و پهناي0.4 میلیمتر دارای هيتر با توان 160w دارای چهار عدد سنسور الکترونیکی دما دارای مسير ورود و خروج آب دارای مسير مجزا ورود و خروج نمونه آزمايش دارای ولوم جهت تنظیم ادامه

مبدل حرارتی پوسته و لوله

کد دستگاه : DA-HT03 اطلاعات فنی : قابليت تنظيم دلخواه دبي سيال سرد و گرم دارای مخزن جهت منبع گرمايي دارای ترموستات و قابلیت تنظیم دمای منبع گرم دارای الکتروپمپ براي ايجاد جريان سيال مجهز به دو عدد سنسور جهت تعيين ميزان دبي سيال گرم و سرد قابليت انجام آزمايش تبادل انتقال حرارت به دو صورت ادامه

چگالش

کد دستگاه : DA-HT04 اطلاعات فنی : دارای دو نوع کندانسور برای مشاهده دو نو ع چگالش : الف) کندانسور مسی برای مشاهده میعان فیلمی ب) کندانسور مسی با روکش طلا برای مشاهده میعان قطره ای سيستم خارج کردن هوا از درون محفظه به منظور ایجاد فشار منفی سنسور اندازه گيري دما و نمایشگر مربوطه برای 8 نقطه ادامه

انتقال حرارت آزاد و اجباری

کد دستگاه : DA-HT05 اطلاعات فنی : دارای نمونه های آزمايشی به شکل مسطح، فین دار، پره ای دارای الکتروفن مخصوص با دور قابل تنظیم مجهز به نمايش دهنده هایی جهت نمايش دما نمایش سرعت جريان هوا و وات مصرفی هیتر گرم کننده مجهز به سنسور تعيين سرعت جريان هوای داخل کانال برحسب m/s دارای ولوم جهت تنظیم ادامه

انتقال حرارت تشعشعی

کد دستگاه : DA-HT06 اطلاعات فنی : اندازه گیری دمای سطح مبنا استفاده از لامپ برای منبع نور که قابل تنظیم بودن مقدار تشعشع آن با نرم افزار دارای صفحات رنگی مختلف به عنوان فیلتر برای بدست آوردن ضریب جذب دارای لوکس متر با فاصله قابل تنظیم نسبت به منبع نور برای اندازه گیری مقدار نور تشعشع یافته ادامه

جوشش

کد دستگاه : DA-HT07 اطلاعات فنی : دارای محفظه شیشه به منظور مشاهده نحوه جوشش کندانسور به منظور تقطیر بخار جوشیده شده شیر و روتامتر به منظور تنظیم دبی آب کندانسور مشاهده مقدار توان مصرفی از طریق نمایشگر برحسب وات گیج فشار نسبي برای مشاهده فشار درون محفظه سيستم خارج کردن هوا از درون محفظه ادامه

مبدل حرارتی دولوله ای

کد دستگاه : DA-HT08 اطلاعات فنی : داراي مخزن جهت منبع گرمايي (تامین آب گرم) داراي الکتروپمپ براي ايجاد جريان سيال گرم در سیستم مجهز به سیستم تغییر جهت جریان همسو و ناهمسو قابليت تنظيم دلخواه دبي سيال به کمک شیرهای تنظیم دبی دارای مبدل حرارتی دولوله ای شفاف دارای ترموستات مخزن آب گرم جهت ادامه

مبدل حرارتی جریان متقاطع

کد دستگاه : DA-HT09 اطلاعات فنی : دارای کانال جریان هوا با سطح مقطع مناسب قابلیت تنظیم دور فن براساس آزمایش مجهز به شیپوره هدایت کننده جریان هوا فن 0.5 اسب جهت برقراری جریان هوای کانال نمایشگردما با دقت 0.1 درجه سانتیگراد هیتر با توان 500 وات دارای سه المان : تک میله ای، تک میله ای پره ادامه

مبدل حرارتی صفحه ای

کد دستگاه : DA-HT10 اطلاعات فنی : مجهز به الکتروپمپ جهت ایجاد جریان سیال گرم در سیستم مجهز به سیستم تغییر جهت جریان همسو و یا جریان غیر همسو دارای مخزن سیال برای تامین آب گرم (منبع گرم) دارای دو عدد شیر جهت تنظیم دبی آب گرم و سرد دارای مبدل صفحه ای با ابعاد مشخص دارای ترموستات مخزن آب گرم ادامه

انتقال حرارت اجباری

کد دستگاه : DA-HT11 اطلاعات فنی : قابليت تنظيم دلخواه وات مصرفي هيتر دارای وات متر ديجيتالي قابل تنظيم دارای سنسورهای الکترونيکي دما در نقاط متفاوت آزمايش مجهز به نمايش دهنده هاي ديجيتالي دما مجهز به الکتروفن سانتریفوژ مجهز به سنسور جهت تعیین دبی عبوری هوا از لوله قابليت انجام آزمايش هاي ادامه

میز آزمایش انتقال حرارت

کد دستگاه : DA- HT12 اطلاعات فنی : دارای ترموستات مخزن آب گرم جهت کنترل دمای مخزن دارای مبدل حرارتی صفحه ای با مشخصات معین دارای مبدل حرارتی دو لوله ای شفاف با مشخصات معین دارای مبدل حرارتی پوسته و لوله شفاف با مشخصات معین دارای دو شیر فلکه ای برای تنظیم دبی آب سرد و گرم دارای دو سنسور برای ادامه

انتقال حرارت در سطوح گسترده

کد دستگاه : DA-HT13 اطلاعات فنی : داراي سه نمونه با جنس ها و قطرهای مختلف نصب هشت سنسور دمایی بر روی هر نمونه اندازه گیری دمای محیط استفاده از یک هیتر 24 ولت به منظور ایجاد گرمایش نمایش دماهای اندازه گیری شده و دمای محیط بوسیله نمایشگر دما قابل تنظیم بودن توان هیتر و نمایش مقدار آن برحسب وات ادامه

مبدل حرارتی آب به هوا

کد دستگاه : DA-HT14 اطلاعات فنی : فن گریز از مرکز با دور متغیر اندازه گیری دبی هوا با استفاده از سرعت سنج توربینی و نمایشگر مربوطه اندازه گیری دمای هوا قبل و بعد کویل (سنسورهای PT100) پمپ سانتریفیوژ برای آب گرم ترموستات جهت تنظیم دمای آب مخزن اندازه گیری دمای آب ورودی و خروجی کویل (سنسورهای ادامه

انتقال حرارت تشعشعی و جابجایی

کد دستگاه : DA- HT15 اطلاعات فنی: مخزن استیل و هیتر نصب شده در مرکز آن کنترل دمای سطح هیتر و نمایش مقدار دمای سطح هیتر اندازه گیری و نمایش دمای دیواره مخزن اندازه گیری فشار داخل مخزن تنظیم توان مصرفی هیتر و نمایش مقدار توان مصرفی برحسب وات آزمايش های قابل انجام : بررسی انتقال حرارت تشعشعی ادامه