لوازم و قطعات جانبی

انواع سنسورها

سنسور فشارسنسور دماسنسور دما و رطوبتسنسور نورسنجسنسور سرعت سنج باد (توربینی)سنسور اندازه گیری دبیسنسور اندازه گیری زاویه (encoder) ادامه

نمونه تست ها

نمونه تست دستگاه کشش نمونه تست دستگاه ضربه شارپی نمونه تست دستگاه پیچش الاستیکنمونه تست دستگاه پیچش پلاستیکنمونه تست دستگاه خستگی نمونه تست دستگاه آزمایش تیرها نمونه تست دستگاه خزشنمونه تست دستگاه کمانش ستوننمونه تست دستگاه خمشنمونه تست دستگاه فشار ادامه

بردها و نمایشگرهای الکترونیکی

نمایشگر نیروی لودسلنمایشگر زاویه جابجایینمايشگر جابجايی با سنسور LVDT يا پتانسيومترنمايشگر دور rpmنمایشگر دما با سنسور PT100نمايشگر دمای ديجيتال NTCنمايشگر دما و رطوبت با سنسور صنعتینمايشگر فلوی آب با سنسور توربينینمایشگر فرکانسنمايشگر سنسور گازهای محيطنمايشگر سنسور اکسيژن خطی (لامبدامتر)نمایشگر ادامه

لوازم جانبی (ارتقای دستگاه دقت آزما)

سیستم تراورس تونل باد اندازه گیری فشار تونل باد بدپروفایلر فلوم جریان شیب پذیر دریچه کشویی فلوم جریان شیب پذیر ادامه