آزمایشگاه محیط زیست

فرآیند تصفیه آب

کد دستگاه : DA-EN01 اطلاعات فنی: دو ستون سنگریزه و شن جهت فیلتراسیون دو ستون آنیون و کاتیون مخزن آب تصفیه نشده و پمپ مخزن آب تصفیه شده سنسورهای دما، فشار، اختلاف فشار، دبی و رسانش و نمایشگرهای مربوطه آزمايش های قابل انجام : مشاهده و بررسی اصول پایه تصفیه آب مشاهده و اندازه گیری مقدار افت ادامه

جداسازی در مخزن رسوب گذاری

کد دستگاه : DA-EN02 اطلاعات فنی: دارای مخزن جداسازی شفاف با سرریز با ارتفاع قابل تنظیم دارای مخزن محلول دارای پمپ دارای شیر تنظیم دبی دارای سنسور اندازه گیری دبی دارای مخزن ثانویه جهت جمع آوری آب تصفیه شده ورودی جهت اتصال آب زلال با دبی قابل تنظیم آزمايش های قابل انجام : اصول پایه ادامه

فرآیند ته نشینی

کد دستگاه : DA-EN03 اطلاعات فنی: دارای پنج لوله شفاف با ارتفاع و قطر مشخص دارای پیکومتر دارای سه ظرف مدرج جهت آماده سازی نمونه آزمايش های قابل انجام : مشاهده تاثیر غلظت اولیه در میزان ته نشینی مشاهده میزان و ارتفاع مواد ته نشین شده در محلول های مختلف و مقایسه نمودار آنها تاثیر اندازه مواد ادامه

مبدل یونی و کاتیونی

کد دستگاه : DA-EN04 اطلاعات فنی: دارای استوانه رزین یونی دارای استوانه رزین کاتیونی دارای مخزن آب خام (استوانه شیشه ای مدرج) دارای پمپ دارای سنسور اندازه گیری دبی آب پمپاژ شده دارای سنسور اندازه گیری رسانش و نمایشگر مربوطه در دو نقطه ابتدا و انتهای فرآیند دارای پراب PH متر دارای مخزن ذخیره ادامه

فرآیند جذب سطحی

کد دستگاه : DA-EN05 اطلاعات فنی: مخزن مواد حل شونده در آب با پمپ پری استالتیک مخزن آب تصفیه با هیتر و ترموستات به همراه پمپ سانتریفیوژ دو ستون شفاف کربن فعال با امکان نصب و جداسازی آسان سنسور دما، دبی و فشار و نمایشگرهای مربوطه جهت اندازه گیری دما، دبی و فشار شیر جهت تنظیم دبی آب ادامه

فرآیند لخته سازی و انعقاد (جارتست)

کد دستگاه : DA-EN06 اطلاعات فنی: حداکثر سرعت همزن ها 600rpm است. استفاده از یک کلید سلکتوری و یک نمایشگر جهت نمایش سرعت همزن دارای شش همزن با سرعت قابل تنظیم و نمایش مقدار سرعت برحسب rpm دارای شش ظرف یک لیتری مدرج قابلیت باز کردن و درآوردن هر همزن دارای کاغذ PH دارای پرآب اندازه گیری ادامه

بستر عمیق فیلتراسیون

کد دستگاه : DA-EN07 اطلاعات فنی: دارای مخزن آب و پمپ دارای سنسور اندازه گیری فشار مجموعه دارای سنسور اندازه گیری اختلاف فشار ابتدا و انتهای ستون دارای سنسور اندازه گیری دمای آب دارای ستون فیلتراسیون شفاف با نقاط مختلف نمونه برداری پنل مانوماترها جهت اندازه گیری و مشاهده پروفیل فشار مخزن آب ادامه

هیدروسیلکون

کد دستگاه : DA-EN08 اطلاعات فنی: دارای مخزن جهت نگهداری محلول و همزن نصب شده بر روی آن دارای پمپ جهت انتقال محلول از مخزن به سیلکون دارای سنسور اندازه گیری دبی و فشار آزمايش های قابل انجام : اصول پایه و طرز کار هیدروسیلکون ها اندازه گیری دبی جرمی ورودی به هیدروسیلکون و مقدار خارج شده از ادامه