آزمایشگاه عملیات واحد

خشک کن پاششی

کد دستگاه : DA-PE01 اطلاعات فنی : تنظیم توان مصرفی هیتر گرم کننده هوا و مشاهده مقدار آن برحسب وات محفظه اصلی و سیکلون از جنس شیشه اندازه گیری دمای هوای ورود به محفظه و دمای هوای ورود به سیکلون مشاهده دما برحسب درجه سانتیگراد نازل دوسیاله تنظیم دور فن جهت تنظیم و میزان هوای ورودی به ادامه

خشک کن سینی دار

کد دستگاه : DA-PE02 اطلاعات فنی : کانال به ابعاد 30*30 سانتیمتر تنظیم دور فن و تنظیم دبی هوا هیتر 5000 وات و تنظیم توان مصرفی هیتر و مشاهده مقدار توان مصرفی برحسب وات اندازه گیری دما و درصد رطوبت در سه نقطه مختلف در طول کانال و مشاهده مقادیر اندازه گیری شده اندازه گیری وزن دقیق ماده خشک ادامه