آزمایشگاه انرژی های نو

انرژی گرمايی خورشيدی (آبگرمکن خورشيدی)

کد دستگاه : DA-RE01 اطلاعات فنی : پنل خورشیدی به مساحت 2 متر مربعسنسورهای دمایی برای ورودی و خروجی آب پنل و آب مخزنشیر اطمینان برای مخزنسنسور جهت اندازه گیری دبی آبلامپ جهت شبیه سازی نور خورشیدتنظیم فاصله و زاویه پنل خورشیدی نسبت به لامپ هاهیتر 2 کیلووات جهت گرمایش آب مخزنسنسور جهت اندازه گیری ادامه