آزمایشگاه انرژی های نو

انرژی گرمايی خورشيدی (آبگرمکن خورشيدی)

کد دستگاه : DA-RE01 اطلاعات فنی : پنل خورشیدی به مساحت 2 متر مربع سنسورهای دمایی برای ورودی و خروجی آب پنل و آب مخزن شیر اطمینان برای مخزن سنسور جهت اندازه گیری دبی آب لامپ جهت شبیه سازی نور خورشید تنظیم فاصله و زاویه پنل خورشیدی نسبت به لامپ ها هیتر 2 کیلووات جهت گرمایش آب مخزن سنسور جهت ادامه