موتور دیزلی

موتور دیزلی

کد دستگاه : DA-TE06

اطلاعات فنی :

اندازه گیری نسبت مصرفی هوا به سوخت

مشاهده دور موتور

اندازه گیری دمای آب ورودی و خروجی مبدل

اندازه گیری دمای دود ورودی و خروجی مبدل

موتور به یک ژنراتور کوپل شده است که نیروی برق را فراهم خواهد کرد.

توان مصرفی هیتر از تحت بار قرار دادن موتور با چرخاندن دیمر مربوط به هیتر

دود خروجی موتور به یک مبدل پوسته و لوله رفته و با آب خنک خواهد شد.

آزمايش های قابل انجام :

محاسبه مصرف ويژه سوخت

محاسبه راندمان حجمی، بازده سوخت

محاسبه گرمای منتقل شده از گازهای خروجی در مبدل حرارتی غيرهمسو

بررسی عملکرد موتور ديزلی

توضيحات :

اين دستگاه شامل يک موتور ديزلی است که دبی هوای ورودی توسط سرعت سنج دیجیتال اندازه گيری می شود. همچنين دبی سوخت مصرفی را نيز می توان محاسبه کرد. قدرت خروجی موتور تحت عنوان قدرت ترمزی به ژنراتور منتقل شده و با روشن شدن هيترها مصرف می شود. دور موتور بر روی پنل برحسب rpm  نمايش داده میشود. گازهای خروجی توسط يک مبدل حرارتی غيرهمسو خنک می شوند.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.