موتور دیزلی

موتور دیزلی

کد دستگاه : DA-TE06

اطلاعات فنی :

دارای موتور و ژنراتور با توان مشخص

دارای مبدل حرارتی در دود خروجی

دارای هیتر جهت مصرف توان الکتریکی تولید شده در ژنراتور

دارای سنسور اندازه گیری دور جهت اندازه گیری دور موتور

دارای ولوم مربوطه جهت تنظیم توان مصرفی هیتر

دارای سیستم اندازه گیری میزان سوخت ورودی به موتور

دارای شیر فلکه ای و روتامتر جهت تنظیم و مشاهده دبی آب ورودی به مبدل

دارای سنسور و نمایشگر جهت اندازه گیری میزان دبی هوای ورودی به موتور

دارای سنسور اندازه گیری دمای دود ورودی و خروجی به مبدل و آب ورودی و خروجی به مبدل

دارای نمایشگر جهت نمایش 4 دمای اندازه گیری شده و دور موتور برحسب rpm و همچنین میزان توان مصرفی

آزمايش های قابل انجام :

بررسي عملکرد موتور ديزلي

محاسبه مصرف ويژه سوخت

محاسبه راندمان حجمي، بازده سوخت

محاسبه گرماي منتقل شده از گازهاي خروجي در مبدل حرارتي غيرهمسو

مشاهده و اندازه گیری نسبت مصرفی هوا به سوخت

توضيحات :

دستگاه شامل يک موتورديزلي است که دبي هواي ورودي آن توسط سرعت سنج ديجيتال  اندازه گيري مي شود. همچنين دبي سوخت مصـــرفي را نيز مي توان محاســبه کرد. قدرت خروجي موتور تحت عنوان قدرت ترمزي به ژنراتور منتقل شده و با روشــن شدن هيترها مصرف مي شــود. دور موتور بر روي پنل برحسب rpm  نمايش داده مي شود. گازهاي خروجي توسط يک مبدل حرارتي غيرهمسو خنک مي شوند.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.