موتور دیزلی

موتور دیزلی

کد دستگاه : DA-TE06

اطلاعات فنی :

دارای موتور و ژنراتور با توان مشخص

دارای مبدل حرارتی در دود خروجی

دارای هیتر جهت مصرف توان الکتریکی تولید شده در ژنراتور

دارای سنسور اندازه گیری دور جهت اندازه گیری دور موتور

دارای ولوم مربوطه جهت تنظیم توان مصرفی هیتر

دارای سیستم اندازه گیری میزان سوخت ورودی به موتور

دارای شیر فلکه ای و روتامتر جهت تنظیم و مشاهده دبی آب ورودی به مبدل

دارای سنسور و نمایشگر جهت اندازه گیری میزان دبی هوای ورودی به موتور

دارای سنسور اندازه گیری دمای دود ورودی و خروجی به مبدل و آب ورودی و خروجی به مبدل

دارای نمایشگر جهت نمایش 4 دمای اندازه گیری شده و دور موتور برحسب rpm و همچنین میزان توان مصرفی

آزمايش های قابل انجام :

بررسی عملکرد موتور ديزلی

محاسبه مصرف ويژه سوخت

محاسبه راندمان حجمی، بازده سوخت

محاسبه گرمای منتقل شده از گازهای خروجی در مبدل حرارتی غيرهمسو

مشاهده و اندازه گیری نسبت مصرفی هوا به سوخت

توضيحات :

دستگاه شامل يک موتور ديزلی است که دبی هوای ورودی آن توسط سرعت سنج ديجيتال اندازه گيری می شود. همچنين دبی سوخت مصرفی را نيز مي توان محاسبه کرد. قدرت خروجی موتور تحت عنوان قدرت ترمزی به ژنراتور منتقل شده و با روشن شدن هيترها مصرف می شود. دور موتور بر روی پنل برحسب rpm نمايش داده می شود. گازهای خروجی توسط يک مبدل حرارتی غيرهمسو خنک می شوند.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.