موتور بنزینی

موتور بنزینی

کد دستگاه : DA-TE05

اطلاعات فني :

دارای مبدل حرارتی در دود خروجی

دارای هیتر جهت مصرف توان الکتریکی تولید شده در ژنراتور

دارای سنسور اندازه گیری دور جهت اندازه گیری دور موتور

دارای ولوم مربوطه جهت تنظیم توان مصرفی هیتر

دارای سیستم اندازه گیری میزان سوخت ورودی به موتور

دارای موتور و ژنراتور با قدرت 3HP (موتور تک سیلندر، 4 زمانه)

دارای سنسور جهت اندازه گیری دمای دود ورودی و خروجی به مبدل و آب ورودی و خروجی به مبدل

دارای شیر فلکه ای و روتامتر جهت تنظیم و مشاهده دبی آب ورودی به مبدل حرارتی

دارای سنسور و نمایشگر مخصوص جهت اندازه گیری میزان دبی هوای ورودی به موتور

دارای نمایشگر جهت نمایش 4 دمای اندازه گیری شده و دور موتور برحسب RPM و همچنین میزان توان مصرفی

آزمايش های قابل انجام :

محاسبه مصرف ويژه سوخت

محاسبه راندمان حجمي و حرارتي موتور

بررسی عملکرد موتور بنزینی

مشاهده نسبت هوا به سوخت

محاسبه درصد تلفات اگزوز و مقدار گرماي منتقل شده از گازهاي خروجي در مبدل حرارتي غيرهمسو

توضيحات :

دستگاه شامل يک موتور بنزيني است که دبي هواي ورودي توسط اوريفيس و مانومتر مورب اندازه گيري مي شود. همچنين دبي سـوخت مصرفي را نيز مي توان محاسبه کرد. قدرت خروجي موتور تحت عنوان قدرت ترمـــزي به ژنراتور منتقل شده و با روشـن شدن هيترها مصرف مي شـــود. دور موتور بر روي پنل برحسب rpm نمايش داده مي شود. گازهاي خروجي توسط يک مبدل حرارتي غيرهمسو خنک مي شوند.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.