موتور بنزینی

موتور بنزینی

کد دستگاه : DA-TE05

اطلاعات فني :

دارای موتور و ژنراتور با قدرت 3HP (موتور تک سیلندر، 4 زمانه)

دارای سیستم اندازه گیری میزان سوخت ورودی به موتور

دارای ولوم مربوطه جهت تنظیم توان مصرفی هیتر

دارای مبدل حرارتی در دود خروجی

دارای سنسور اندازه گیری دور جهت اندازه گیری دور موتور

دارای سنسور جهت اندازه گیری دمای دود ورودی و خروجی به مبدل و آب ورودی و خروجی به مبدل

دارای سنسور و نمایشگر مخصوص جهت اندازه گیری میزان دبی هوای ورودی به موتور

دارای نمایشگر جهت نمایش 4 دمای اندازه گیری شده و دور موتور برحسب RPM و همچنین میزان توان مصرفی

دارای شیر فلکه ای و روتامتر جهت تنظیم و مشاهده دبی آب ورودی به مبدل حرارتی

دارای هیتر جهت مصرف توان الکتریکی تولید شده در ژنراتور

آزمايش های قابل انجام :

محاسبه مصرف ويژه سوخت

محاسبه راندمان حجمی و حرارتی موتور

بررسی عملکرد موتور بنزینی

مشاهده نسبت هوا به سوخت

محاسبه درصد تلفات اگزوز و مقدار گرماي منتقل شده از گازهای خروجی در مبدل حرارتی غيرهمسو

توضيحات :

دستگاه شامل يک موتور بنزينی است که دبی هوای ورودی توسط اوريفيس و مانومتر مورب اندازه گيری می شود. همچنين دبی سوخت مصرفی را نيز می توان محاسبه کرد. قدرت خروجی موتور تحت عنوان قدرت ترمزی به ژنراتور منتقل شده و با روشن شدن هيترها مصرف می شود.

دور موتور بر روی پنل برحسب rpm نمايش داده می شود. گازهای خروجی توسط يک مبدل حرارتی غيرهمسو خنک می شوند.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.