پمپ حرارتی

پمپ حرارتی

کد دستگاه : DA-TE04

اطلاعات فنی :

پمپ حرارتی هوا به آب

سيستم فشرده شامل تمام اجزای مهندسی تبريد

کندانسور آب-خنک دو لوله‌ای با کمپرسور هرمتيک

دارای مد Pumpdown

آزمايش های قابل انجام :

آشنایی با کارکرد و اجزای اصلی يک پمپ حرارتی

عملکرد در حالت Pumpdown (کنترل کمپرسوری)

فرايند سيکليک روی دياگرام حالت p-h

محاسبه نرخ انتقال حرارت در مبدل‌های گرمایی

تعيين راندمان و COP (ضريب عملکرد)

توضيحات :

اين دستگاه شامل اجزایی است که در پمپ‌های حرارتی صنعتی استفاده می شود و يک چرخه تبريد کامل را تشکيل می دهند. اجزای اصلی چرخه عبارتند از اواپراتور، کندانســور و کمپرســور. سيستم کندانسور از نوع آب - خنک دو لوله‌ای با کمپرسـور هرمتيک و اواپراتور از نوع هوا - خنک با فن می باشــد. يک مدار Pump down نيز در سيستم گنجانده شده است.

پس از آنکه دمای خروجی اواپراتور به مقدار مشخصی رسيد، شير سولنوييد ورودی شيرانبساط را می بندد. کمپرسور به کار خود ادامه می دهد و کلکتور را با ماده سردکننده پر مي‌کند، تا زمانی که سوئيچ قطع فشار بالا عمل کند. از يک ماده سردکننده سازگار با محيط زيست استفاده شده است.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.