معادل مکانیکی گرما

معادل مکانیکی گرما

کد دستگاه : DA-TE03

اطلاعات فنی :

دارای الکتروموتور گیربکس دار با قدرت و توان مناسب

دارای سيستم کنترل دور الکترونيکي با ولوم مربوطه جهت تنظیم دور موتور

مجهز به سنسور اندازه‌گيري دور و نمایشگر مربوط برحسب RPM

سنسور اندازه گیری نیرو (لودسل) و نمایشگر دیجیتال برحسب kgf

دارای سنسور دما با دقت 0.1 درجه از نوع PT100 و نمایشگر مربوطه برحسب درجه سانتیگراد

دارای محفظه مخصوص جهت آزمايش از جنس برنج با ابعاد مشخص

دارای سيستم اعمال نيروی اصطکاک بر روی محفظه آزمايش از نوع استاتیکی

آزمايش های قابل انجام :

بررسی رابطه بين انرژی مکانيکی و انرژی حرارتی 

توضيحات :

اين دستگاه براي نشان دادن رابطه بين انرژی مکانيکی و انرژی حرارتی به کار می رود. به بيان ديگر به کمک اين دستگاه می توان ميزان كار لازم (برحسب ژول) برای توليد يك كالري گرما را محاسبه کرد.

دستگاه شامل يک موتور الکتريکي مجــهز به کنترل‌کننده سـرعت براي چرخاندن يک کالريمتر استوانه برنجی، وزنه‌ های بارگذاری، يک مجموعه از نوار‌هاي ترمز که دور استوانه قرار مي‌گيرد، يک نيروسنج، يک دماسنج و يک دور شمار برای ثبت تعداد دور استوانه می باشد. تمام اجزا روی يک کابينت فلزی دربردارنده موتور الکتريکی می باشد، نصب می شود.

مقداری آب با جرم اندازه‌گيري شده با دقت وارد کالريمتر می شود. سپس موتور با سرعت تنظيم شده به راه می افتد. در اثر اصطکاک بين نوار و استوانه گرمايی توليد می شود که مقدار آن با افزايش دمای آب محاسبه می شود. کار مکانيکی انجام شده نيز با اندازه‌ گيری گشتاور وارده توسط وزنه‌ ها و تعداد دوران استوانه محاسبه می شود.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.