معادل مکانیکی گرما

معادل مکانیکی گرما

کد دستگاه : DA-TE03

اطلاعات فنی :

داراي الکتروموتور گیربکس دار با قدرت و توان مناسب

سنسور اندازه گیری نیرو (لودسل)

دارای نمایشگر دیجیتالی نیرو برحسب کیلوگرم با دقت 0.001

مجهز به سنسور اندازه‌گيري دور و نمایشگر مربوط برحسب RPM

دارای سرنگ و وزنه های مشخص

داراي سيستم کنترل دور الکترونيکي با ولوم مربوطه جهت تنظیم دور موتور

داراي محفظه مخصوص جهت آزمايش از جنس برنج با ابعاد مشخص

داراي سنسور دما با دقت 0.1 درجه از نوع PT100 و نمایشگر مربوطه برحسب درجه سانتیگراد

داراي سيستم اعمال نيروي اصطکاک بر روي محفظه آزمايش از نوع استاتیکی

آزمايش های قابل انجام :

بررسي رابطه بين انرژي مکانيکي و انرژي حرارتي 

توضيحات :

اين دستگاه براي نشان دادن رابطه بين انرژي مکانيکي و انرژي حرارتي به کار مي‌رود. به بيان ديگر به کمک اين دستگاه مي‌توان ميزان كار لازم (برحسب ژول) براي توليد يك كالري گرما را محاسبه کرد.

دستگاه شـامل يک موتور الکتريکي مجــهز به کنترل‌کننده سـرعت براي چرخاندن يک کالـريمتر استوانه برنجي، وزنه‌ هاي بارگذاري، يک مجموعه از نوار‌هاي ترمز که دور استوانه قرار مي‌گيرد، يک نيروسنج، يک دماسنج و يک دورشمار براي ثبت تعداد دور استوانه مي‌باشد. تمام اجــزا روي يک کابينت فلزی دربردارنده موتور الکتريکي مي‌باشد،
نصب مي‌شود.

مقداري آب با جرم اندازه‌گيري شده با دقت وارد کالريمتر مي‌شود. سپس موتور با سرعت تنظيم شده به راه مي‌افتد. در اثر اصطکاک بين نوار و استوانه گرمايي توليد مي‌شود که مقدار آن با افــزايش دمــاي آب محاسبه مي‌شود. کار مکانيکي انجام شـده نيز با اندازه‌گيري گشتاور وارده توسط وزنه‌ ها و تعداد دوران استوانه محاسبه مي‌شود.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش است.