سیکل استرلینگ

سیکل استرلینگ

کد دستگاه : DA-TE02

اطلاعات فنی :

دارای سیلندر و پیستون برای قسمت گرم

دارای سیلندر و پیستون برای قسمت سرد

دارای سیستم بازیاب

دارای هیتر 500 وات با توان قابل تنظیم به کمک ولوم مربوطه برای قسمت گرم

دارای نمایشگر توان مصرفی هیتر برحسب وات

اندازه گیری گشتاور ترمزی و نمایشگر مربوطه

دارای سنسور دور و نمایشگر مربوطه برحسب RPM

دارای ورودی و خروجی آب جهت چرخش آب به عنوان خنک کننده سیلندر سرد

آزمايش های قابل انجام :

بررسی روابط و کاربرد سيکل استرلينگ

تعيين بازده موتور حرارتی

آشنایی با نحوه کار یک موتور استرلینگ 

توضيحات :

دستگاه سيکل استرلينگ نوعی موتور حرارتی است که انرژی حرارتی را بدون استفاده از فرآيندهای شيميايی به انرژی مكانيكی تبديل می كند. سيكلی كه موتور بر مبنای آن عمل می كند، از دو فرآيند هم‌ دما (isothermal) و دو فرآيند هم حجم (isovolume) تشكيل می شود. (دومی به كمك بازياب انجام می شود).

يک المنت الکتريکی به عنوان منبع حرارت استفاده شده است که ميزان حرارت توليدی آن به سهولت قابل کنترل و اندازه‌ گيری است. توان مکانيکی خروجی موتور توسط يک دينامومتر ساده اندازه‌ گيری می شود.

دستگاه شامل يک سيلندر کاری و يک سيلندر انتقال است. سيلندر قدرت يک پيستون يک طرفه دارد که به ميل‌ لنگ متصل شده است در حاليکه سيلندر انتقال يک پيستون (بازياب) دو طرفه دارد که با يک عنصر خارج از مرکز به راه می افتد که فاز آن نسبت به ياتاقان سيلندر قدرت قابل تغيير است. زاويه فاز بهينه قابل تعيين بوده و جهت چرخش نيز قابل تغيير است. المنت گرمايشی در يک انتهای سيلندر انتقال قرار دارد. دينامومتر مورد استفاده شامل يک نوار اصطکاکی است که از روی قرقره متصل به چرخ طيار و يک قرقره کوچک در قسمت بالای دستگاه عبـور کرده و از يک طرف به لودسل و از طرف ديگر به کفه بارگذاری متصل می شود.

از روی تعداد وزنه‌ ها و عدد نمايش داده شده نيروسنج و تعداد دور محور موتور انرژی مکانيکی خروجی و در نتيجه بازده موتور درسرعت های مختلف و قدرت های ورودی مختلف قابل محاسبه است.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.