دیگ مارست

دیگ مارست

کد دستگاه : DA- TE01

اطلاعات فنی :

ثبت منحنی فشار بخار آب

روميزی، عملکرد ساده و اندازه‌گيری دقيق

قابليت اتصال به کامپيوتر، ذخيره سازی و پرينت اطلاعات

نرم افزار ويژه با نصب سريع و آسان

آزمايش های قابل انجام :

اندازه گيری فشار و دما

ترسيم منحنی فشار بخار نسبت به دما در حجم ثابت

توضيحات :

دستگاه ديگ مارست برای نشان دادن رابطه بين فشار و دمای بخار اشباع به کار می رود. منحنی فشار بخار اشباع تا فشار 10 بار قابل تعيين است. مقدار معينی از آب در يک محفظه فشار ريخته شده و  توسط هيتر الكتريكی نصب شده در آن گرم می شود. با استفاده از يک سنسور دما و يك  سنسور فشار، دما و فشار به طور پيوسته ثبت می شود.

برای ايمنی دسـتگاه يک شير اطمينان برروی آن نصب شده است. همچنين دستگاه دارای سوييچ محدودکننده فشار و دمای نرم افزاری می باشد. آزمايش با بخار داغ بايد با احتياط بيشتری انجام شود.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.