جاذب ارتعاشات

جاذب ارتعاشات

کد دستگاه :  DA-DV15

اطلاعات فنی :

مجهز به الکتروموتور DC آلمانی با حداکثر دور 6000 rpm

مجهز به کنترل دور الکتروموتور الکترونيکی با قابليت بسيار دقيق دور

دارای سنسور الکترونيکی اندازه گیری  دور

دارای نمایشگر جهت نمایش دور موتور بر حسب rpm

دارای ديسک نامتوازن در محور اصلی جهت ايجاد ارتعاش در نمونه

دارای وزنه‌ های متحرک جهت بالانس نمودن نمونه ‌ها در محور ثانویه

دارای نمونه‌‌ های فولادی تسمه ای شکل با ابعاد خاص و فنريت مشخص که به عنوان محور ثانویه در زیر محور اصلی نصب گردیده است.

آزمایش های قابل انجام :

مطالعه چگونگی جذب ارتعاشات در يک سيستم مرتعش

اضافه نمودن يک سيستم فرعی با فرکانس منطبق بر فرکانس تحريک و انتقال نوسانات

توضیحات :

دستگاه از يک تير افقي تشکيل شده است که از يک طرف تکيه گاه مفصلی و از طرف ديگر تکيه گاه غلتکی دارد. همچنين از يک الکتروموتور که بر روی ديسکی با جرم خارج از مرکز قرار گرفته، بر روی تير نصب شده است که نتيجه اين چرخش نوسانات اجباری به صورت سينوسی است.

يک سيستم جاذب ارتعاشات نيز برای دستگاه تعبيه شده که با نصب آن بر روی تير و تغيير طول تير فرعی (تير جاذب) و يا تغيير جرم متصل به آن می توان سيستم جاذب ارتعاش را برای دورهای مختلف بکار برد.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.