جاذب ارتعاشات

جاذب ارتعاشات

کد دستگاه :  DA-DV15

اطلاعات فنی :

مجهز به الکتروموتور DC آلماني با حداکثر دور 6000 rpm

مجهز به کنترل دور الکتروموتور الکترونيکي با قابليت بسيار دقيق دور

دارای سنسور الکترونيکي دور

دارای نمایشگر جهت نمایش دور موتور بر حسب rpm

دارای ديسک نامتوازن در محور اصلی جهت ايجاد ارتعاش در نمونه

دارای وزنه‌ های متحرک جهت بالانس نمودن نمونه ‌ها در محور ثانویه

دارای نمونه‌‌ های فولادی تسمه ای شکل با ابعاد خاص و فنريت مشخص که به عنوان محور ثانویه در زیر محور اصلی نصب گردیده است.

آزمایش های قابل انجام :

مطالعه چگونگي جذب ارتعاشات در يک سيستم مرتعش

اضافه نمودن يک سيستم فرعي با فرکانس منطبق بر فرکانس تحريک و انتقال نوسانات

توضیحات :

دستگاه از يک تيرافقی تشکيل شده است که از يک طرف تکيه گاه مفصلي و از طرف ديگر تکيه گاه غلتکی دارد. همچنين از يک الکتروموتور که بر روي ديسکي با جرم خارج از مرکز قرار گرفته، بر روی تير نصب شده است که نتيجه اين چرخش نوسانات اجباري به صورت سينوسي است.

يک سيستم جاذب ارتعاشات نيز براي دســتگاه تعبيه شده که با نصب آن برروي تير و تغيير طول تير فرعي (تيرجاذب) و يا تغيير جرم متصل به آن مي توان سيستم جاذب ارتعاش را برای دورهای مختلف بکار برد.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش می باشد.