تعادل اجرام رفت و برگشتی

تعادل اجرام رفت و برگشتی

کد دستگاه : DA-DV14

اطلاعات فنی :

داراي چهار پيستون و سيلندر

پيستون ها توسط يک ميله رابط به لنگ متصل شده اند.

مجهز به گونیای مدرج جهت تنظیم موقعیت پیستون ها

آزمايش های قابل انجام :

بررسي تعادل جرم هاي رفت و برگشتي

بررسي تاثير اضافه کردن جرم هاي اضافي به يک يا چند پيستون

قابلیت انجام آزمایش برای هریک از سیلندر و پیستون

توضیحات :

نيروهای اينرسي به صورت نيروهاي لرزشــي بر مکانيزم ها تاثير مي گذارند. توازن کامل و يا قسمتي از نيروهاي اينرسي مجموعه با اضافه کردن جرمهاي اضافي که عمل معکوس در مقابل نيروهای اوليه دارند، امکان پذير است. اگر برايند همه نيروهاي ناشي از تاثير اينرسي وارد بربدنه صفر باشد، نيروي لرزشي وجود نداشته ولي ممکن است کوپل لرزشي وجود داشته باشد. بالانس يک مکانيزم شامل حذف نيروي اينرسي و کوپل اينرسي مي باشد.

در بعضي موارد مي توانيم هر دو را انجام دهيم. در بيشتر مکانيزمها با اضافه کردن جرمهاي بالانس کننده مناسب مي توانيم نيرو و کوپل اينرسـي را تقليل دهيم. ولي معمولاً فراهم کردن وسيله اي که بتواند آنها را کاملا حذف کند عملاً ممکن نمي باشد. مکانيزم لنگ و لغزنده، مجمــوعه اي از جرمهاي رفت و برگشتي مي باشد. از آنجا که اين مکانيزم مورد استعمال وسيعي در ماشينهايي چون موتورهاي احتراق داخلي و کمپرســورها دارد، کار قابل توجهي روي بالانس اين مکانيزم ها انجام شده است.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي‌باشد.