تعادل اجرام رفت و برگشتی

تعادل اجرام رفت و برگشتی

کد دستگاه : DA-DV14

اطلاعات فنی :

دارای چهار پيستون و سيلندر 

پيستون ها توسط يک ميله رابط به لنگ متصل شده اند.

مجهز به گونیاهای مدرج جهت تنظیم موقعیت پیستون ها

آزمايش های قابل انجام :

بررسی تعادل جرم های رفت و برگشتی

بررسی تاثير اضافه کردن جرم های اضافی به يک يا چند پيستون

قابلیت انجام آزمایش برای هریک از سیلندر و پیستون

توضیحات :

نيروهای اينرسی به صورت نيروهای لرزشی بر مکانيزم ها تاثير می گذارند. توازن کامل و يا قسمتي از نيروهای اينرسی مجموعه با اضافه کردن جرم های اضافي که عمل معکوس در مقابل نيروهای اوليه دارند، امکان پذير است.
اگر برايند همه نيروهای ناشی از تاثير اينرسی وارد بر بدنه صفر باشد، نيروی لرزشی وجود نداشته ولي ممکن است کوپل لرزشي وجود داشته باشد. بالانس يک مکانيزم شامل حذف نيروي اينرسي و کوپل اينرسي مي باشد.
در بعضي موارد مي توانيم هر دو را انجام دهيم. در بيشتر مکانيزمها با اضافه کردن جرمهاي بالانس کننده مناسب می توانيم نيرو و کوپل اينرسـی را تقليل دهيم. ولي معمولاً فراهم کردن وسيله ای که بتواند آنها را کاملا حذف کند عملاً ممکن نمی باشد. مکانيزم لنگ و لغزنده، مجمــوعه ای از جرم ها رفت و برگشتی می باشد. از آنجا که اين
مکانيزم مورد استعمال وسيعی در ماشين هایی چون موتورهای احتراق داخلی و کمپرسورها دارد، کار قابل توجهی روی بالانس اين مکانيزم ها انجام شده است.
دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.