تعادل اجرام رفت و برگشتی

تعادل اجرام رفت و برگشتی

کد دستگاه : DA-DV14

اطلاعات فنی :

دارای چهار پيستون و سيلندر

پيستون ها توسط يک ميله رابط به لنگ متصل شده اند.

مجهز به گونیای مدرج جهت تنظیم موقعیت زاویه پیستون ها نسبت بهم

دارای سنسور و نمایشگر مربوطه جهت نمایش دور برحسب RPM

آزمايش های قابل انجام :

بررسی تعادل جرم هاي رفت و برگشتي

بررسی تاثير اضافه کردن جرم های اضافی به يک يا چند پيستون

قابلیت انجام آزمایش برای هریک از سیلندر و پیستون

توضیحات :

نيروهای اينرسی به صورت نيروهای لرزشی بر مکانيزم ها تاثير می گذارند. توازن کامل و يا قسمتی از نيروهای اينرسی مجموعه با اضافه کردن جرمهای اضافی که عمل معکوس در مقابل نيروهای اوليه دارند، امکان پذير است.

اگر برايند همه نيروهای ناشی از تاثير اينرسی وارد بربدنه صفر باشد، نيروي لرزشي وجود نداشته ولي ممکن است کوپل لرزشي وجود داشته باشد. بالانس يک مکانيزم شامل حذف نيروی اينرسی و کوپل اينرسی می باشد. در بعضی موارد می توانيم هر دو را انجام دهيم.

در بيشتر مکانيزم ها با اضافه کردن جرم های بالانس کننده مناسب مي توانيم نيرو و کوپل اينرسی را تقليل دهيم. ولی معمولاً فراهم کردن وسيله ای که بتواند آنها را کاملا حذف کند عملا ممکن نمی باشد. مکانيزم لنگ و لغزنده، مجموعه ای از جرم های رفت و برگشتی می باشد.

از آنجا که اين مکانيزم مورد استعمال وسيعی در ماشين هايی چون موتورهای احتراق داخلی و کمپرسورها دارد، کار قابل توجهی روی بالانس اين مکانيزم ها انجام شده است.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.