چرخدنده خورشیدی

چرخدنده خورشیدی

کد دستگاه : DA-DV13

اطلاعات فنی :

دارای يک عدد چرخدنده داخلي با گام مشخص و استاندارد

دارای قرقره مخصوص کابل اعمال بار استاتيکي

مجهز به ياتاقان هايی از نوع غلطشي با اصطکاک کم

مجهز به سيستم تعيين کوپل چرخدنده هاي داخلي، ستاره و خورشيدي  

دارای 3 عدد چرخدنده ساده به‌ عنوان چرخدنده ‌هاي ستاره با گام استاندارد

دارای 1 عدد چرخدنده ساده به ‌عنوان چرخدنده خورشيدي با گام استاندارد

مجهز به سنسور الکترونيکي نيرو جهت تعيين گشتاور سيستم

سنسور برای هر سه محور جهت اندازه گیری تعداد دورها و زمان تناوب هر دور

آزمايش های قابل انجام :

تعيين گشتاور محفظه

تعيين شتاب زاويه ای

تاثير نسبت انتقال

تعيين ممان اينرسي

تبديل انرژي پتانسيل به انرژي جنبشی

تعيين اصطکاک

بازده چرخدنده

اندازه گیری دوره تناوب هر دور هر چرخدنده

توضيحات :

دستگاه از چرخدنده های ورودی، خروجی، چرخدنده خورشيدي و سه چرخدنده سياره که حول چرخدنده خورشيدی مي چرخند و يک چرخدنده داخلي حول چرخدنده هاي سياره تشکيل شده است. چرخدنده های ورودی و خروجی متصل به کفه بارگذاری هستند که بارهاي مختلفي را برروي آنها مي توان قرار داد.

براي مطالعه بهتر چرخدنده ها مي توان هر کدام از آنها را توسط پيچ، قفل کرد. ممان اينرسي موثر ازطريق شتاب زاويه اي مشخص می شود. يک پوشش محافظ شفاف جهت جلوگيري تماس با قسمت هاي چرخان روي دستگاه قرار داده شده است. دستگاه دارای دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي‌باشد.