چرخدنده خورشیدی

چرخدنده خورشیدی

کد دستگاه : DA-DV13

اطلاعات فنی :

دارای يک عدد چرخدنده داخلی با گام مشخص و استاندارد

دارای 3 عدد چرخدنده ساده به‌ عنوان چرخدنده ‌های ستاره با گام استاندارد

دارای 1 عدد چرخدنده ساده به ‌عنوان چرخدنده خورشيدی با گام استاندارد

دارای قرقره مخصوص کابل اعمال بار استاتيکی برای هر چرخدنده

مجهز به ياتاقان هايی از نوع غلطشي با اصطکاک کم

مجهز به سيستم تعيين کوپل چرخدنده های داخلی، ستاره و خورشيدی

مجهز به سنسور الکترونيکی نيرو جهت تعيين گشتاور سيستم

سنسور برای هر سه محور جهت اندازه گیری تعداد دورها و زمان تناوب هر دور

آزمايش های قابل انجام :

تعيين گشتاور محفظه

تعيين شتاب زاويه ای

تاثير نسبت انتقال

تعيين ممان اينرسی

تبديل انرژی پتانسيل به انرژي جنبشی

تعيين اصطکاک

بازده چرخدنده

اندازه گیری دوره تناوب هر دور هر چرخدنده

توضيحات :

دستگاه از چرخدنده های ورودی، خروجی، چرخدنده خورشيدی و سه چرخدنده سياره که حول چرخدنده خورشيدی می چرخند و يک چرخدنده داخلی حول چرخدنده های سياره تشکيل شده است.

چرخدنده هاي ورودی و خروجی متصل به کفه بارگذاری هستند که بارهای مختلفی را بر روی آنها می توان قرار داد.

براي مطالعه بهتر چرخدنده ها می توان هر کدام از آنها را توسط پيچ، قفل کرد. ممان اينرسی موثر ازطريق شتاب زاويه ای مشخص می شود. يک پوشش محافظ شفاف جهت جلوگيری تماس با قسمت های چرخان روی دستگاه قرار داده شده است.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.