چرخدنده خورشیدی

چرخدنده خورشیدی

کد دستگاه : DA-DV13

اطلاعات فنی :

وزنه های بارگذاری مختلف

مدول : 2

لودسل جهت اندازه گيری گشتاور

چرخدنده خورشيدی

چرخدنده داخلی

کابل های اتصال با وزنه های مختلف جهت بارگذاری

آزمايش های قابل انجام :

تعيين گشتاور محفظه

تعيين شتاب زاويه ای

تاثير نسبت انتقال

تعيين ممان اينرسی

تبديل انرژی پتانسيل به انرژی جنبشی

تعيين اصطکاک

بازده چرخدنده

توضيحات :

دستگاه از چرخدنده های ورودی، خروجی، چرخدنده خورشيدی و سه چرخدنده سياره که حول چرخدنده خورشيدی می چرخند و يک چرخدنده داخلي حول چرخدنده های سياره تشکيل شده است.

چرخدنده های ورودی و خروجی متصل به کفه بارگذاری هستند که بارهای مختلفی را برروی آنها ميتوان قرار داد. براي مطالعه بهتر چرخدنده ها می توان هر کدام از آنها را توسط پيچ، قفل کرد. ممان اينرسی موثر از طريق شتاب زاويه ای مشخص می شود. يک پوشش محافظ شفاف جهت جلوگيری تماس با قسمت های چرخان روی دستگاه قرار داده شده است.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.