ارتعاشات آزاد و اجباری

ارتعاشات آزاد و اجباری

کد دستگاه : DA-DV10

اطلاعات فنی :

قابلیت بررسی و انجام ازمایش یک تیر یک سر درگیر در حالت آزاد و اجباری

ایجاد نوسانات اجباری با کمک دو دیسک سوار شده بر روی الکتروموتور

دارای سنسور جهت اندازه گیری نوسانات انتهای تیر در حالت آزاد و اجباری

مجهز به سيستم دمپر با قابليت تغيير در ميزان دمپر در نقاط مختلف تیر

قابلیت تغییر مکان الکتروموتور، میراکننده و همچنین فنر

دارای دو فنر از نوع کششي با ضرايب k مشخص شده

دارای نرم افزار مربوطه جهت تنظیم و مشاهده دور و فرکانس موتور، رسم منحنی نوسانات تیر برحسب زمان، مشاهده فرکانس نوسانات تیر و ...

آزمايش هاي قابل انجام :

آزمايش های پايه ارتعاشات، ارتعاشات آزاد، ارتعاشات اجباری، ارتعاشات ميرا شده، تشدید

بررسی مکان نیروی محرک بر روی ارتعاشات

اندازه گیری دامنه و فرکانس نوسانات

توضيحات :

اين مجموعه آموزشی محدوده وسيعی از آزمايش‌های مبحث ارتعاشات مکانيکی شامل ارتعاش آزاد، ارتعاش اجباری و ارتعاش با ميرايی را پوشش می دهد.

دستگاه دارای يك شاسی محکم با ارتعاشات كم است كه بر روی يك بستر نصب شده است. با استفاده از گيره‌هايی خاص تجهيزات مختلف را می توان به راحتی روی آن نصب كرد. نوسانگر شامل يک تير می باشد که يک طرف آن به يک بلبرينگ و طرف ديگر آن به يک فنر متصل است.

ارتعاش اجباري با استفاده از يك محرک جرم ناميزان توليد می شود. محرک‌ها توسط يک موتورالکتريکي به چرخش درمی آيند و فرکانس تحريک با استفاده از يک کنترل‌کننده الکترونيکی به طور دقيق تنظيم و روی نمايش‌ دهنده ديجيتالی نشان داده می شود.

با استفاده از سيستم ميراگر روغنی باضريب ميرايی متغير می توان اثر ضريب ميرايی در ارتعاشات را بررسی کرد. دستگاه قابليت اتصال به کامپيوتر را داشــته ونرم افزار vibration نمودار جابه جايي - زمان را رسم کرده و فرکانس نوسانات را نمايش مي دهد. نمودارها را می توان ذخيره کرد و از آنها پرينت تهيه کرد.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.