ارتعاشات آزاد و اجباری

ارتعاشات آزاد و اجباری

کد دستگاه : DA-DV10

اطلاعات فنی :

تنظیم دور موتور به کمک نرم افزار

مشاهده دور موتور برحسب rpm

مشاهده فرکانس نوسان

مشاهده دامنه و جابجایی نوسان

رسم نمودار جابجایی برحسب زمان

اندازه گیری جابجایی با استفاده از سنسور الکترونیکی

سيستم تحريك جهت ايجاد ارتعاشات اجباری

سيستم ميرا كننده جهت تنظيم ضريب ميرایی

نرم افزار ويژه با نصب سريع و آسان

اتصال دستگاه به کامپیوتر بصورت وایرلس

آزمايش هاي قابل انجام :

ارتعاشات آزاد و ارتعاشات ميرا شده

محرک جرم ناميزان و محرک جابجایی

ارتعاشات اجباری، تشديد، پاسخ فاز و دامنه

توضيحات :

اين مجموعه آموزشی محدوده وسيعی از آزمايش‌های مبحث ارتعاشات مکانيکی شامل ارتعاش آزاد، ارتعاش اجباری و ارتعاش با ميرایی را پوشش می دهد. دستگاه دارای يك شاسي محکم با ارتعاشات كم است كه برروی يك بستر مناسب نصب شده است. با استفاده از گيره‌هایی خاص تجهيزات مختلف را می توان به راحتی روی آن نصب كرد. نوسانگر شامل يک تير می باشد که يک طرف آن به يک بلبرينگ و طرف ديگر آن به يک فنر مارپيچ متصل است.

ارتعاش اجباری با استفاده از يك محرک جرم ناميزان توليد می شود. محرک‌ها توسط يک موتور الکتريکی به چرخش درمی آيند و فرکانس تحريک با استفاده از يک کنترل‌کننده الکترونيکی به طور دقيق تنظيم و روی نمايش‌دهنده ديجيتالی نشان داده می شود. با استفاده از سيستم ميراگر روغنی باضريب ميرایی متغير می توان اثر ضريب ميرایی در ارتعاشات را بررسی کرد. دستگاه قابليت اتصال به کامپيوتر را داشته ونرم افزار vibration نمودار جابه جایی- زمان را رسم کرده و فرکانس نوسانات را نمايش می دهد. نمودارها را مي توان ذخيره کرد و از آنها پرينت تهيه کرد.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.