گاورنر

گاورنر

کد دستگاه : DA-DV09

اطلاعات فنی :

دارای گاورنر (پروتر، پروئل)

دارای الکتروموتور DC جهت به گردش درآوردن گاورنر

کنترل دور موتور به کمک یک ولوم

دارای سنسور الکترونيکی اندازه‌گير تعداد دور موتور و نمایشگر مربوطه برحسب RPM

آزمايش های قابل انجام :

بررسی سينتيك و سينماتيك سيستم‌های گاورنر گريز از مرکز (پرتر و پروئل)

رسم منحنی پارامترهای گاورنر

توضيحات :

دستگاه برای نشان دادن اصول عملكرد 2 نوع مختلف از گاورنرهای نيروی گريز از مرکز (پرتر و پروئل) بكار می رود. نيروی محرک دستگاه توسط يک موتور الکتريکی که در پايه دستگاه قرار داده شده است، تامين می شود. سرعت چرخش موتور توسط يک کنترل‌کننده الکترونيکی کنترل می شود.

مقدار سـرعت چرخش روی نمايش‌ دهنده ديجيتالی نشان داده می شود. گاورنر بر روی گيره‌ای که به محور موتـور متصل شده، قرار می گيرد.

جرم‌های گريز ازمرکز با استفاده از متعلقات دستگاه قابل تغيير می باشند. كورس حرکت را می توان با استفاده از علامت‌هايی که بر روی محور گاورنر مشخص شده است، اندازه‌گيری نمود.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.