گاورنر

گاورنر

کد دستگاه : DA-DV09

اطلاعات فنی :

دارای ولوم جهت تنظیم دور

نمايش‌دهنده ديجيتالي سرعت دوران

دارای دو نوع گاورنر پرتر و پروئل

آزمايش های قابل انجام :

بررسی سينتيك و سينماتيك سيستم‌های گاورنر گريز از مرکز

توضيحات :

اين دستگاه براي نشان دادن اصول عملكرد دو نوع مختلف از گاورنرهای نيروی گريز ازمرکز بكار می رود. نيروی محرک دستگاه توسط يک موتور الکتريکی که در پايه دستگاه قرار داده شده است، تامين می شود. سـرعت چرخش موتور توسط يک کنترل‌کننده الکترونيکی کنترل می شود.

مقدار سـرعت چرخش روی نمايش‌ دهنده ديجيتالی نشان داده می شود. گاورنر  بر روی گيره‌ای که به محور موتـور متصل شده، قرار می گيرد. جرم‌های گريز ازمرکز بااستفاده از متعلقات دستگاه قابل تغيير می باشند. كورس حرکت را می توان با استفاده از علامت‌هایی که بر روی محور گاورنر مشخص شده است، اندازه‌گيری نمود.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.