گاورنر

گاورنر

کد دستگاه : DA-DV09

اطلاعات فنی :

دارای الکتروموتور DC جهت به گردش درآوردن گاورنر

دارای گاورنر (پروتر، پروئل)

دارای سنسور الکترونيکي اندازه‌گير تعداد دور موتور

کنترل دور موتور به کمک یک ولوم انجام خواهد گرفت.

دارای برد کنترل دور و نمایشگر مربوطه که دور موتور و گاورنر را برحسب rpm نشان خواهد داد.

آزمايش های قابل انجام :

بررسي سينتيك و سينماتيك سيستم‌هاي گاورنر گريز از مرکز (پرتر و پروئل)

رسم منحنی پارامترهای گاورنر

توضيحات :

دستگاه براي نشان دادن اصول عملكرد دو نوع مختلف از گاورنرهاي نيروي گريز از مرکز (پرتر و پروئل) بكار مي رود. نيروي محرک دستگاه توسط يک موتور الکتريکي که در پايه دستگاه قرار داده شده است، تامين مي‌شود. سـرعت چرخش موتور توسط يک کنترل‌کننده الکترونيکي کنترل مي‌شود.

مقدار سـرعت چرخش روي نمايش‌ دهنده ديجيتالي نشان داده مي‌شود. گاورنر  بر روي گيره‌اي که به محور موتـور متصل شده، قرار مي‌گيرد. جرم‌هاي گريز ازمرکز بااستفاده از متعلقات دستگاه قابل تغيير مي‌باشند. كورس حرکت را مي‌توان با استفاده از علامت‌هايي که بر روي محور گاورنر مشخص شده است، اندازه‌گيري نمود.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي‌باشد.