ژیروسکوپ

ژیروسکوپ

کد دستگاه : DA-DV08

اطلاعات فني :

نشان دادن ممان‌هاي توليد شده در يك ژيروسکوپ

دو موتور الکتريکي با قابليت تنظيم سرعت دوران به صورت پيوسته

نمايش‌دهنده‌هاي ديجيتالي سرعت دوران روتور و قاب

آزمايش هاي قابل انجام :

بررسي تجربي قوانين ژيروسکوپي

تعيين رابطه ممان ژيروسکوپي با سرعت دوران روتور و قاب

توضيحات :

با استفاده از اين دستگاه روميزي مي‌توان ممـان‌ هاي توليد شده در يك ژيروسکوپ را بررسي كرد. قسمت اصلي دستگاه شامل يک چرخ طيار است که حول محور خود توسط يك موتور الكتريكي كوچك به چرخش در مي‌آيد و يك ژيروسکوپ را تشكيل مي‌دهد.

اين مجموعه خود توسط موتور الكتريكي ديگري حول محور عمودي به چرخش درمي‌آيد. سرعت‌ هاي دوراني هر دوموتور توسط کنترل‌کننده‌هاي دور الكترونيكي به طور جداگانه کنترل مي‌شود. مقدار سرعت چرخش نيز روي نمـايش‌دهنده ‌هاي ديجيتالي نشان داده مي‌شود. ممان ژيروســکوپي مورد نظر با قرار دادن يك وزنه تعادل در شـعاع‌ هاي مختلف بدست مي‌آيد.

دستگاه داراي دستورکار , گارانتي و خدمات پس از فروش مي‌باشد.