دور بحرانی

دور بحرانی

کد دستگاه : DA-DV07

اطلاعات فنی :

دارای نمونه‌های مختلف با مقاطع گرد از جنس های مختلف

قابلیت تنظیم طول میله مورد آزمایش

قابلیت نصب دو جرم با وزن معین در نقاط مختلف میله مورد آزمایش

قابلیت حداکثر سرعت 6000RPM بر روی محور

دارای کنترل دور الکترونيکی با تحريک‌پذيری بسيار بالا جهت تغيير در دور الکتروموتور به کمک ولوم مربوطه

مجهز به سنسور دور الکترونيکی و نمايش‌دهنده ديجيتالی دور برحسب RPM

مجهز به چهار تکيه‌گاه که دو عدد از آنها به عنوان محافظ عمل می کنند.

مجهز به قاب محافظ شفاف

آزمايش های قابل انجام :

تحقيق نوسان خمشی و تشديد در محورهای دوار با جنس های مختلف در سرعت‌های گوناگون

بررسی سرعت بحرانی، فرم نوسان و پديده خود مرکزی محور انعطاف پذير روتور در بارگذاری ساده

بررسی فرم نوسانی سرعت‌هاي بحرانی در بارگذاری دوگانه محور

بررسی سرعت بحراني یک ديسك دوار

بررسی سرعت های بحرانی دو دیسک دوار با جرم های مشخص

توضيحات :

اين دستگاه برای نشان دادن تشديد و سرعت خمشی بحرانی در محور‌های درحال چرخش استفاده می شود. ساختار روتور که از يک محور انعطاف‌پذير و نازک و وزنه‌های صلب تشکيل شده است، درک تئوري دستگاه را آسان‌تر می کند.

روتور بوسيله‌ ياتاقان‌های تکيه‌گاهی روی شاسی دسـتگاه قرار گرفته است. وزنه‌ها و ياتاقان‌ها در هر مکانی بر روی محور به وسيله گيره‌های مخصوص محکم می شوند. محور توسط کوپلينگ انعطاف‌ پذير به موتوری متصل می گردد که سرعت چرخش آن توسط يک کنترل‌کننده الکترونيکی تنظيم می شود.

سرعت چرخش روی نمايشگر ديجيتال نمايش داده می شود. در طول آزمايش امکان تغيير سرعت به دلخواه وجود دارد.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.