دور بحرانی

دور بحرانی

کد دستگاه : DA-DV07

اطلاعات فنی :

مجهز به قاب محافظ شفاف

دارای الکتروموتور سه فاز

مجهز به فک گيرنده نمونه آزمايش

مجهز به چهار تکيه‌گاه که دو عدد از آنها به عنوان محافظ عمل مي‌کنند.

مجهز به سنسور دور الکترونيکي و نمايش‌دهنده ديجيتالي دور برحسب rpm

دارای کنترل دور الکترونيکي با تحريک‌پذيري بسيار بالا جهت تغيير در دور الکتروموتور به کمک ولوم مربوطه

دارای نمونه‌هاي مختلف با مقاطع گرد از جنس های مختلف

قابلیت تنظیم طول میله مورد آزمایش

قابلیت نصب وزنه های مختلف در نقاط مختلف میله مورد آزمایش

آزمايش های قابل انجام :

تحقيق نوسان خمشي و تشديد در محورهای دوار با جنس های مختلف در سرعت‌هاي گوناگون

بررسي سرعت بحراني، فرم نوسان و پديده خود مرکزي محور انعطاف پذير روتور در بارگذاري ساده

بررسي فرم نوساني سرعت‌هاي بحراني در بارگذاري دوگانه محور

بررسي سرعت بحراني یک ديسك دوار

بررسی سرعت های بحرانی دو دیسک دوار با جرم های مشخص

توضيحات :

اين دستگاه براي نشان دادن تشديد و سرعت خمشي بحراني در محور‌هاي درحال چرخش استفاده مي‌شود. ساختار روتور که از يک محور انعطاف‌پذير و نازک و وزنه‌هاي صلب تشکيل شده است، درک تئوري دستگاه را آسان‌تر مي کند. روتور بوسيله‌ ياتاقان‌هاي تکيه‌گاهي روي شاسي دسـتگاه قرار گرفته است. وزنه‌ها و ياتاقان‌ها در هر مکاني بر روي محور به وسيله گيره‌ های مخصوص محکم مي‌شوند. محور توسط کوپلينگ انعطاف‌ پذير به موتوري متصل مي‌گردد که سرعت چرخش آن توسط يک کنترل‌کننده الکترونيکي تنظيم مي‌شود.

سرعت چرخش روي نمايشــگر ديجيتال نمايش داده مي‌شود. درطول آزمايش امکان تغيير سرعت به دلخواه وجود دارد.

دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي‌باشد.