شتاب کریولیس

شتاب کریولیس

کد دستگاه : DA-DV06

اطلاعات فني :

نمايش شتاب کوریولیس در يك سيستم مرجع دوار

انحراف جت شعاعي آب به صورت تابعی از سرعت و جهت دوران

قابليت تنظيم سرعت دوران به صورت پيوسته

نمايش‌دهنده ديجيتالی سرعت دوران

آزمايش های قابل انجام :

مشاهده شتاب کوريوليس وارد بر يک جت آب در حرکت دورانی

بررسی اثر سرعت دورانی بر شتاب کوريوليس

بررسی اثر سرعت و جهت دوران بر شتاب کوريوليس

توضيحات :

دستگاه قابلیت نشان دادن اثر شتاب کوريوليس وارد بر اجسـام در يک سيستم مرجع دوار را دارد. يک مخزن آب به بازوی دوار متصل شده است و بازو توسط يک موتور به حرکت در آورده می شود. با استفاده از يك پمپ، جت باريكي از آب در مخزن توليد می شـود كه در راستای شـعاعی از بيرون به سمت مرکز بازوی دوار، پاشيده می شود.

جت آب به وسيله شتاب کوريوليس كه تابعی ازسرعت دوران تنظيم شده بازو و سرعت خروجی جت است، منحرف می شود. سرعت چرخش موتور توسط يک کنترل‌کننده دور کنترل می شود و با چرخاندن يک پتانسيومتر دقيق بطور پيوسته قابل تنظيم است. مقدار سرعت چرخش روی نمايش‌دهنده ديجيتالی نشان داده می شود.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش مي‌باشد.