یاتاقان ژورنال

یاتاقان ژورنال

کد دستگاه : DA-DV04

اطلاعات فنی :

نمايش توزيع فشار شعاعي و محوري در يك ياتاقان لغزشي

مشاهده عملكرد ياتاقان از طريق پوسته شفاف (ژورنال)

نمايش توزيع فشار با استفاده از 6 مانومتر لوله‌ای به طول 2 متر

تنظيم پيوسته سرعت چرخش 16 محور توسط كنترل‌كننده الكترونيكی

نمايشگر ديجيتالی سرعت دوران محور و یاتاقان

آزمايش های قابل انجام :

بررسی جابجايی شفت ياتاقان در سرعت‌هاي متفاوت

بررسی توزيع فشار در ياتاقان در بار ثابت و سرعت متغير

تعيين رابطه سرعت بحرانی با بار ياتاقان

تعيين رابطه سرعت بحرانی و ويسکوزيته روغن نسبت به دمای روغن

توضيحات :

دستگاه ياتاقان ژورنال به منظور بررسی توزيع فشار دريک ياتاقان لغزشی و نمايش روانکاری هيدروديناميکی مورد استفاده قرار می گيرد. نحوه توزيع فشـار و ظرفيت اعمال بار برای بارها و سرعت‌ های مختلف روی مدل يك ياتاقان لغزشی تعيين می شود.

ياتاقان لغزشی از يک شفت که توســط موتور الکتريکی به چرخش درمی آيد و يک پوسـته ياتاقان که آزادانه می تواند حرکت کند، تشکيل می شود. سرعت چرخش موتور توسط يک کنترل‌کننده الکترونيکي تنظيم می شود و روی نمايشگر ديجيتال نمايش داده می شود. ياتاقان با استفاده از وزنه‌های قابل تعويض بارگذاری می شود. به دليل فاصله لقی بزرگ ياتاقان و پوسته شفاف آن، مشاهده جابجایی محور ياتاقان در حين حرکت به وضوح امکان‌پذير است.

توزيع فشار شعاعی و محوری در فاصله لقی با استفاده از 12 نقطه اندازه‌گيری فشار روغن واقع شده بر روي محيط و 4 نقطه در راستای طولی قابل ثبت می باشــد. اين اندازه‌گيری با استفاده از 16 مانومتر لوله‌‌ای که روی تابلو نصب شده‌اند، نشان داده می شود. دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.