بالانس استاتیک و دینامیک

بالانس استاتیک و دینامیک

کد دستگاه : DA-DV03

اطلاعات فنی :

دارای چهار عدد بلوک و امکان نصب وزنه اضافی در داخل بلوک ها

دارای محور مدرج جهت نصب بلوک ها

دارای صفحه مدرج زاویه ای جهت تنظیم زاویه بلوک ها نسبت بهم

دارای موتور با دور ثابت جهت انجام آزمایش بالانس دینامیکی

امکان انجام آزمایش به صورت استاتیکی و یا دینامیکی 

آزمايش های قابل انجام :

تشريح و تعيين نابالانسی

بررسی نابالانسی استاتيکی، ديناميکی

پروسه بالانس

توضيحات :

قسمت اصلی اين دستگاه از يک محور تشکیل شده است که 4 وزنه با نابالانسی متفاوت در زوايا و فواصل مختلف روی آن نصب می شوند. محور از دو سمت روی یاتاقان قرار گرفته و توسط يک موتور با سرعت ثابت به چرخش درمی آيد.

به کمک مکانیزم طراحی شده بر روی دستگاه ارتباط و یا عدم ارتباط موتور با شفت را می توان ایجاد کرد. حالت بالانس استاتیکی زمانی ایجاد می شود که بلوک ها در شرایطی نسبت بهم باشند که وقتی محور را در هر وضعیتی قرار دهیم، در همان وضعیت باقی بماند. در بالانس دینامیکی بلوک ها علاوه بر بالانس استاتیکی باید ممان های یکدیگر را نیز خنثی کنند.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش می باشد.