بادامک و پیرو

بادامک و پیرو

کد دستگاه : DA-DV01

اطلاعات فنی :

دارای محور دوار جهت نصب بادامک های مختلف بر روی آن با دور قابل تنظیم

دارای پیرو غلتکی و مخروطی

دارای دو سنسور جهت اندازه گیری میزان جابجایی بادامک و پیرو

دارای شش نوع بادامک با هندسه متفاوت

دارای نرم افزار مربوطه جهت مشاهده دور محور برحسب RPM، رسم نمودار، مشاهده میزان جابجایی بادامک و پیرو

ارتباط نرم افزار و دستگاه به صورت واریزلس و از طریق دانگل انجام خواهد شد.

آزمايش های قابل انجام :

رسم منحني بادامک براي پروفيل‌هاي مختلف (قوسي، مماسي، مقعر و نامتقارن)

توضيحات :

به کمک اين دستگاه مي‌توان منحني‌ ليفت مکانيزم‌ هاي بادامکي را بطور واضح نمايش داد. انواع مختلف بادامک براي آزمايش درنظر گرفته شده است.

موقعيت پيرو و همچنين زاويه دوران بادامک بوسيله دو سنسور الکترونيکي اندازه گيري مي شود. بادامک ها بدون نياز به ابزار خاصي براحتي قابل تعويض مي باشـند. گردش بادامک در دستگاه توسط الکتروموتور با قابلیت تغییر ســرعت دوران بصورت دلخواه امکان پذیر است. نرم افزار علاوه برنمــايش لحظه اي زاويه بادامک و جابجايي پيرو و ســرعت چرخش بادامک برحسـب rpm، گراف جابجايي برحسب زاويه دوران بادامک را نيز ترسيم
مي نمايد.

دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي‌باشد.