برج خنک کننده

برج خنک کننده

کد دستگاه : DA-TE18

اطلاعات فنی :

دارای ترمومتر ، رطوبت‌سنج و نمايش‌دهنده ديجيتالی

فن سانترنيوژ ،  همراه با قابليت كنترل دور

ستون پلكسی گلاس شفاف برای مشاهده فرآيند

هيتر و پمپ سيركولاسيون آب

اوريفيس براي اندازه‌گيری دبی هوا

روتامتر

مخزن ذخیره آب

مانومتر

آزمايش های قابل انجام :

بررسی اثر دبی جريان هوا

بررسی تاثير دبی آب برج

بررسی اثر دمای آب ورودی

تعيين ميزان بار سرمايشی

بررسی بالانس جرمی در سيستم

توضيحات :

اين دستگاه از سه قسمت، انتهایی Base unit ، ميانی Packed Column و بالایی Column Cap تشكيل شده است كه هر يك وظيفه‌ای را در برج عهده‌دار ميیباشند، بخش انتهايی  شـامل محفظه توزيع هوا، فن سانتريفوژ، مخازن ذخيره آب، هيتر و پمپ مخصوص آب می باشد، قسـمت ميانی شـامل یک ستون پك شده است كه عمل انتقال در اين ستون انجام می گيرد و قسمت بالایی كه شامل توزيع‌كننده آب در برج ، قطره‌گير و... می باشد.
نحوه كاراين دستگاه هم بدين شرح است، كه هوا از پايين برج دميده مي‌شود و آب هم ازبالا به داخل برج پاشيده می شــود، آبی كه در پايين برج بدسـت مي‌آيد، در اثر تمـاس با هوا و انتقال جرم و حرارت، خنك شـده است با اندازه‌‌گيری ميزان اين خنك شدن، می توان در مورد بازده برج در حالت‌هاي مختلف عملكردی اظهار نظر كرد. همچنین دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.