مبدل حرارتی صفحه ای

مبدل حرارتی صفحه ای

کد دستگاه : DA-HT10

اطلاعات فنی :

دارای تغذيه آب گرم و سرد

امکان ايجاد جريان همسو و غيرهمسو

دارای سنسورهای دما جهت اندازه گيری دما

ورودی و خروجی آب گرم و آب سرد

دارای دبی سنج جهت اندازه گیری دبی

آزمايشهای قابل انجام :

آشنایی با نحوه عملکرد يک مبدل حرارتی صفحه ای

بررسی انتقال حرارت در جريان هاي همسو و غيرهمسو

تعيين ضريب انتقال حرارت کلی و راندمان مبدل حرارتي

توضيحات :

مبدل حرارتی صفحه ای از صفحات Stainless Steel ساخته شده است. سيال گرم و سرد مورداستفاده در مبدل آب است. آب گرم در يک مخزن توسط گرم کن گرم شده و به مبدل پمپاژ می شود. مقدار دبی جريان آب توسط دبی سنج اندازه گيری ميشود.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.