مبدل حرارتی جریان متقاطع

مبدل حرارتی جریان متقاطع

کد دستگاه : DA-HT09

اطلاعات فنی :

دارای کانال جریان هوا با سطح مقطع معین

قابلیت تنظیم دور فن براساس آزمایش

مجهز به شیپوره هدایت کننده جریان هوا

فن 0.5 اسب  جهت برقراری جریان هوای کانال

نمایشگر دما با دقت 0.1 درجه سانتیگراد

هیتر با توان 500 وات

دارای سه المان : تک میله ای، تک میله ای پره دار، چند میله ای

دبی سنج دیجیتال هواجهت اندازه گیری سرعت هوای ورودی

آزمايش های قابل انجام :

تعيين ضريب انتقال حرارت جابجایی براي صفحات تک لوله ای و چند لوله ای و تک لوله ای پره دار

تعيين رابطه بين عدد ناسلت، رينولدز و پرانتل در چند لوله ای

توضيحات :

انتقال حرارت به شیوه جابجایی زمانی رخ خواهد داد که جریان هوا از روی یک سطح در حالی عبور کند که دارای اختلاف دما باشند. در این پدیده مولکول های سیال متحرک بوده و سبب انتقال انرژی حرارتی خواهند شد.

مبدل حرارتی جريان متقاطع، از يک مجراي عبور هوا تشکيل شده است. هوا توسط فن در داخل مجرا به جريان می افتد و امکان نصب سه نوع المان حرارتی روی مجرا وجود دارد که توسط هيتر با توان متغير گرم می شوند.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.