مبدل حرارتی دولوله ای

مبدل حرارتی دولوله ای

کد دستگاه : DA-HT08

اطلاعات فنی :

دارای مبدل حرارتی دولوله ای شفاف با ابعاد مشخص

دارای مسیر مجزا برای جریان آب سرد و گرم

دارای شیر و روتامتر جهت تنظیم و مشاهده دبی آب برای قسمت سرد و گرم

دارای مخزن جهت منبع گرمايی (تامین آب گرم)

دارای الکتروپمپ براي ايجاد جريان سيال گرم در سیستم

دارای ترموستات مخزن آب گرم جهت کنترل دمای آب مخزن

دارای سنسورهای الکترونيکی دما براي ورودی و خروجی آب سرد و گرم

قابلیت انجام آزمایش تبادل انتقال حرارت به دو صورت جریان همسو و ناهمسو

آزمايش هاي قابل انجام :

آشنايی با نحوه عملکرد يک مبدل حرارتی دولوله ای

بررسی فرايند انتقال حرارت بين آب سرد و گرم در يک مبدل حرارتی دولوله ای

بررسی انتقال حرارت در جريان های موازی همسو و غيرهمسو و رسم منحنی های دما

محاسبه ضريب انتقال حرارت کلی و راندمان مبدل حرارتي

توضيحات :

اين نوع از مبدل های حرارتی، ساده ترين نوع از مبدل های حرارتی هستند و از دو لوله متحدالمرکز تشکیل شده اند و یک سیال از لوله داخلی و سیال دیگر از لوله دیگر عبور می کند و بدین ترتیب فرایند انتقال حرارت بین دو سیال انجام خواهد شد.

اين دستگاه، برای بررسی عملکرد و رفتار مبدل دو لوله ای به کار می رود. آب گرم در لوله داخلی و آب سرد در لوله خارجی جريان می يابد. بنابراين قسمتی از انرژی گرمايی از آب گرم به آب سرد منتقل می شود. شيرهای موجود در روی دستگاه، براي تنظيم جريان دبی آب سرد و گرم مناسب است.

دستگاه قابليت جريان همسو و ناهمسو را دارا می باشد. یک مخزن شامل هیتر و ترموستات جهت تامین آب گرم مورد نیاز آزمایش بر روی دستگاه تعبیه شده است.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.