انتقال حرارت تشعشعی

انتقال حرارت تشعشعی

کد دستگاه : DA-HT06

اطلاعات فنی :

منبع نور سفيد با لوکس متر برای بررسی تشعشع

تنظيم شدت گرماي تشعشع و منبع نور

سه فيلتر رنگي، لوکس متر و ترموکوپل هايی براي اندازه گيری دما

منبع نور : قدرت خروجی از لامپ مخصوص و زاويه گردش هر دو طرف : 90-0 درجه

گستره اندازه گيری ها : 100-0  وات و برای لوکس متر 2000-0 لوکس

صفحه جاذب و صفحه انعکاسی مجهز به ترموکوپل هايی برای بررسی قوانین انتقال حرارت تشعشعی

دارای نرم افزار ویژه

اتصال دستگاه به کامپیوتر به روش وایرلس

آزمايش های قابل انجام :

بررسي قانون لامبرت

بررسي قانون عکس مجذور فاصله

ثابت استفان بولتزمن

بررسي طول موج لامپ

قوانین انتقال حرارت تشعشعی، جذب و انعکاس

توضيحات :

اين دستگاه آزمايشی شامل يک لامـپ تغذيه، لوکس متر، صفحات جاذب با ترموکوپل هايی برای بررسی قوانین انتقال حرارت تشعشعی می باشد. شدت گرما و قابل مشاهده بودن تشعشع، قابل تنظيم می باشد. فيلترهاي رنگي, گستره آزمايش را افزايش مي دهند. کميت هاي قابل اندازه گيری، توسط برد الکترونیکی اینترفیس به کامپیوتر ارسال و بوسیله نرم افزار ویژه نمایش داده می شود.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش می باشد.