چگالش

چگالش

کد دستگاه : DA-HT04

اطلاعات فنی :

فرايند چگالش آب

هيتر قابل تنظيم با گستره توان : 3 کیلووات

لوله های مسی

شير اطمينان قابل تنظيم 4-1 بار مطلق

دو لوله چگالش با سطح هاي مختلف براي چگالش فيلمی و چگالش قطره ای

سوييچ فشار براي محافظت بيشتر مدار گرما , قابل تنظيم 8-0.2 بارمطلق

مشاهده اطلاعات قابل اندازه گيری روی نمايش دهنده ها

آزمايش های قابل انجام :

چگالش قطره ای و فيلمی

تعيين ضريب انتقال گرما در حين چگالش

تاثير هوا روی فرايند چگالش

تاثير فشار و دما روی فرايند چگالش

توضيحات :

اين دستگاه آزمايشگاهی، فرايند چگالش را در سيلندر شيشه ای نشان مي دهد. اين دستگاه دارای يک لوله چگالش با روکش طلا، براي چگالش قطره اي و يک لوله چگالش براي چگالش فيلمی ميباشد. لوله های چگالش توسط آب خنک می شوند. سنسورها، تمام اطلاعات مربوطه را روی نمايش دهنده ديجيتالی نشان می دهند.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش می باشد.