مبدل حرارتی پوسته و لوله

مبدل حرارتی پوسته و لوله

کد دستگاه : DA-HT03

اطلاعات فنی :

دارای مبدل حرارتی پوسته و لوله شفاف با مشخصات معین

دارای مسیر مجزا جهت جریان آب سرد و گرم

دارای شیر و روتامتر جهت تنظیم و مشاهده دبی قسمت گرم و سرد

دارای مخزن جهت منبع گرمايي و ترموستات جهت تنظیم دمای مخزن

دارای الکتروپمپ براي ايجاد جريان سيال گرم

قابليت انجام آزمايش تبادل انتقال حرارت به دو صورت جريان همسو و غير همسو

دارای سنسورهاي الکترونيکي دما برای 4 نقطه ورودی و خروجی آب سرد و ورودی و خروجی آب گرم

آزمايش هاي قابل انجام :

مشاهده عملکرد و رفتار مبدل حرارتی پوسته و لوله

بررسی فرایند انتقال حرارت بین آب گرم و سرد در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله در حالت همسو و ناهمسو

محاسبه ضريب انتقال حرارت کلی و راندمان مبدل حرارتی و رسم منحنی های دما

توضيحات : 

مبدل های حرارتی پوسته و لوله از انواع گسترده ای از مبدل های حرارتی هسـتند. مزيت اصلی اين طراحی، سطح وسيع انتقال گرما است. اين نوع مبدل ها در صنايع شيميايی، داروسازی و مهندسی فرايند کاربرد وسيعی دارند.

این مبدل حرارتی از یک پوسته تشکیل شده است که چندین لوله کوچکتر دورن آن قرار دارد و یک سیال از درون لوله ها و سیال دیگر درون پوسته جریان دارد و بدین ترتیب فرآیند انتقال حرارت بین دو سیال انجام خواهد شد.

اين دستگاه شامل مدار آب گرم، سرد و اتصالات لازم می باشد. اين دستگاه آزمايشی برای بررسی عملکرد و رفتار يک مبدل حرارتی پوسته و لوله بسيار مناسب می باشد. یک مخزن شامل هیتر و ترموستات جهت تامین آب گرم مورد نیاز آزمایش بر روی دستگاه تعبیه شده است.

همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.