مبدل حرارتی پوسته و لوله

مبدل حرارتی پوسته و لوله

کد دستگاه : DA-HT03

اطلاعات فنی :

دارای تغذيه آب گرم و سرد

امکان ايجاد جريان همسو و ناهمسو بوسيله شيرهای سه جهته

دارای سنسورهاي در ورودي و خروجي آب سرد و گرم

دارای دبی سنج جهت اندازه گيری دبي جريان

آزمايش هاي قابل انجام :

مشاهده عملکرد و رفتار مبدل حرارتی پوسته و لوله

مقايسه با انواع ديگر مبدل حرارتی

محاسبه ضريب انتقال حرارت کلی و راندمان مبدل حرارتی

توضيحات : 

مبدل های حرارتی پوسته و لوله از انواع گسترده اي از مبدل های حرارتی هستند. مزيت اصلي اين طراحی، سطح وسيع انتقال گرما است. اين نوع مبدل ها در صنايع شيميايی ، داروسازی و مهندسی فرايند کاربرد وسيعي دارند.

اين دستگاه شامل مدار آب گرم، سرد و اتصالات لازم می باشد. اين دستگاه آزمايشی برای بررسی عملکرد و رفتار يک مبدل حرارتی پوسته و لوله بسيار مناسب ميباشد. همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش مي باشد.