مبدل حرارتی پوسته و لوله

مبدل حرارتی پوسته و لوله

کد دستگاه : DA-HT03

اطلاعات فنی :

قابليت تنظيم دلخواه دبي سيال سرد و گرم

دارای مخزن جهت منبع گرمايي

دارای ترموستات و قابلیت تنظیم دمای منبع گرم

دارای الکتروپمپ براي ايجاد جريان سيال

مجهز به دو عدد سنسور جهت تعيين ميزان دبي سيال گرم و سرد

قابليت انجام آزمايش تبادل انتقال حرارت به دو صورت جريان همسو و غير همسو

دارای سنسورهاي الکترونيکي دما براي 4 نقطه ورودی و خروجی آب سرد و ورودی و خروجی آب گرم

آزمايش هاي قابل انجام :

مشاهده عملکرد و رفتار مبدل حرارتي پوسته و لوله

بررسی فرایند انتقال حرارت بین آب گرم و سرد در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله

محاسبه ضريب انتقال حرارت کلي و راندمان مبدل حرارتي

بررسی انتقال حرارت در جریان های موازی همسو و ناهمسو و رسم منحنی های دما

توضيحات : 

مبدل هاي حرارتي پوسته و لوله از انواع گسترده اي از مبدل هاي حرارتي هسـتند. مزيت اصلي اين طراحي، سطح وسـيع انتقال گرما است. اين نوع مبدل ها در صنايع شـيميايي، داروسازي و مهندسي فرايند کاربرد وسيعي دارند.

این مبدل حرارتی از یک پوسته تشکیل شده است که چندین لوله کوچکتر دورن آن قرار دارد و یک سیال از درون لوله ها و سیال دیگر درون پوسته جریان دارد و بدین ترتیب فرآیند انتقال حرارت بین دو سیال انجام خواهد شد.

اين دستگاه شامل مدار آب گرم، سرد و اتصالات لازم مي باشد. اين دستگاه آزمايشي براي بررسي عملکرد و رفتار يک مبدل حرارتي پوسته و لوله بسـيار مناسب مي باشد. یک مخزن شـامل هیتر و ترموستات جهت تامین آب گرم مورد نیاز آزمایش بر روی دستگاه تعبیه شده است.

همچنين دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.