ضریب هدایت حرارتی در مایعات و گازها

ضریب هدایت حرارتی در مایعات و گازها

کد دستگاه : DA-HT02

اطلاعات فنی :

دارای شکاف بين دو سيلندر

مواد مورد آزمايش : آب، هوا و اکسیژن

دارای هيتر الکتريکي قابل تنظيم

شيرهای دستی برای تنظيم دبی

مبدل حرارتی

سهم تشعشع به دليل دماهای کم، قابل صرف نظر و چشم پوشي است.

آزمايش های قابل انجام :

هدايت حرارت در گاز و مايع

تعيين ضريب رسانش گرمايي در دماهای مختلف

توضيحات :

اين دستگاه شامل مبدل حرارتی سيلندری با گرم کننده داخلی ساخته شده که توسط آب خنک می شود. شکاف و روزنه ای که بين دو المان وجود دارد، آنقدر کوچک انتخاب مي شود تا انتقال گرماي ناشي از همرفت قابل چشم پوشي باشد.

بدليل دماهای پايين و سطوح پوليش شده، سهم انتقال گرما از طريق تشعشع نيز قابل چشم پوشی می باشد. دستگاه دارای دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش می باشد.