ضریب هدایت حرارتی در جامدات

ضریب هدایت حرارتی در جامدات

کد دستگاه : DA-HT01

اطلاعات فنی :

قابليت انجام آزمايش ضريب انتقال حرارت شعاعي و محوري

مجهز به سيستم گردش مدار آب جهت خنک کردن هر دو قسمت شعاعی و محوری

قسمت شعاعی: یک دیسک به ضخامت 3 میلیمتر، قطر 115 میلیمتر و 5 سنسور دمایی

یک نمایشگر دمای 5 کاناله دمای 5 نقطه را به صورت همزمان نمایش می دهد.

قسمت محوری: قسمت گرم، نمونه و قسمت سرد که بر روی هر کدام سه عدد سنسور نصب شده است.

در قسمت گرم هیتر و در قسمت سرد، آب به عنوان خنک کننده در گردش است.

دمای 9 نقطه به صورت همزان در قسمت محوری نشان داده می شود.

توان مصرفی هیتر هر دو قسمت با استفاده از یک ولوم قابل تنظیم است

دارای نمایشگر مربوطه آن را برحسب وات نشان خواهد داد.

آزمايش های قابل انجام :

هدايت حرارتي محوری:

- مطالعه اثر سطح تماس در انتقال حرارت هدایتی جامدات

-    بدست آوردن منحني هاي دما با مواد مختلف

-    بدست آوردن ضریب هدايت حرارتي

هدايت حرارتي شعاعي :

-    بدست آوردن منحني هاي دما

-    بدست آوردن ضريب هدايت حرارتي

توضيحات :

انتقال حرارت به شیوه هدایت یکی از سه روش انتقال حرارت است که در آن گرما از قسمت گرم تر به قسمت سردتر انتقال پیدا می کند و این انتقال از طریق اتم ها یا مولکول ها به شکل ارتعاش شبکه ها شکل می گیرد.

آزمايش هدايت حرارتي خطی، براي نمونه هاي مختلف قابل بررسي و انجام مي باشد.  9 نقطه از واحد محوري و 5 نقطه از واحد شـعاعي مجهز به ترموکوپل جهت اندازه گيري دما مي باشـد که دماها روي نمايش دهنده ها  نمايش داده مي شوند.

در هر يک از واحدهاي محوري و شعاعي يک هيتر الکتريکي با توان قابل تنظيم قرار داده شده است و هریک از واحدها شامل خنک کننده می باشند. دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.