ضریب هدایت حرارتی در جامدات

ضریب هدایت حرارتی در جامدات

کد دستگاه : DA-HT01

اطلاعات فنی :

قابليت انجام آزمايش ضريب انتقال حرارت شعاعی و محوری

مجهز به سيستم گردش مدار آب جهت خنک کردن هر دو قسمت شعاعی و محوری

قسمت شعاعی: یک دیسک به ضخامت 3 میلیمتر، قطر 115 میلیمتر و 5 سنسور دمایی در شعاع های مختلف و هیتر در وسط دیسک

یک نمایشگر دمای 5 کاناله دمای 5 نقطه را به صورت همزمان نمایش می دهد.

قسمت محوری: قسمت گرم، نمونه و قسمت سرد که بر روی هر کدام سه عدد سنسور نصب شده است.

در قسمت گرم هیتر به عنوان گرم کننده و در قسمت سرد، آب به عنوان خنک کننده در گردش است.

دارای 3 نمونه مختلف جهت بررسی اثر قطر و جنس بر انتقال حرارت محوری

دمای 9 نقطه به صورت همزمان در قسمت محوری نشان داده می شود.

توان مصرفی هیتر هر 2 قسمت با استفاده از یک ولوم قابل تنظیم است و نمایشگر مربوطه توان مصرفی را برحسب وات نمایش خواهد داد.

آزمايش های قابل انجام :

هدايت حرارتی محوری:

- مطالعه اثر سطح تماس در انتقال حرارت هدایتی جامدات

- بدست آوردن منحنی های دما با مواد مختلف

- بدست آوردن ضریب هدايت حرارتی

هدايت حرارتی شعاعی :

- بدست آوردن منحنی های دما در طول شعاع

- بدست آوردن ضريب هدايت حرارتی

توضيحات :

انتقال حرارت به شیوه هدایت یکی از سه روش انتقال حرارت است که در آن گرما از قسمت گرم تر به قسمت سردتر انتقال پیدا می کند و این انتقال از طریق اتم ها یا مولکول ها به شکل ارتعاش شبکه ها شکل می گیرد.

آزمايش هدايت حرارتی خطی، برای نمونه های مختلف قابل بررسی و انجام می باشد.  9 نقطه از واحد محوری و 5 نقطه از واحد شعاعی مجهز به ترموکوپل جهت اندازه گيری دما می باشد که دماها روی نمايش دهنده ها نمايش داده می شوند.

در هر يک از واحدهاي محوری و شعاعی يک هيتر الکتريکی با توان قابل تنظيم قرار داده شده است و هر یک از واحدها شامل خنک کننده می باشند.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.