ضربه قوچ

ضربه قوچ

کد دستگاه : DA-FM21

اطلاعات فنی :

دارای دو لوله از جنس استیل به قطر 32 میلیمتر

انجام آزمایش water hammer و surge chamber

دارای شیرهای تنظیم دبی در انتهای هر دو مسیر جریان

دارای محفظه ذخیره آب در بالادست جریان (ورودی لوله ها)

دارای سنسور اندازه گیری ارتفاع آب در زیر محفظه surge chamber

دارای لوله شفاف نصب شده به عنوانsurge chamber در یکی از خطوط جریان

دارای دو سنسور اندازه گیری فشار در خط لوله جهت آزمایش ضربه قوچ

اندازه گیری دبی آب خروجی از لوله ها به روش حجمی با استفاده از میز هیدرولیک

دارای نرم افزار مربوطه که نمودار تغییرات فشار یا تغییرات ارتفاع را برحسب زمان رسم خواهد کرد.

آزمايش های قابل انجام :

بررسی پديده ضربه قوچ برای سيال تراکم ناپذير داخل لوله

اندازه گیری سرعت موج در داخل لوله ضربه قوچ

چگونگی استفاده از مخزن ضربه گير (لوله تعادل) جهت کاهش اثرات ضربه قوچ

اندازه گیری منحنی تغییرات ارتفاع و پریود منحنی تغییرات ارتفاع در مخزن ضربه گیر نسبت به زمان

توضيحات :

هرگاه در يک لوله مثلاً به واسطه تغيير بازشدگی يک شير، تحت شتاب مثبت يا منفی قرار گيرد، افزايش فشار به صورت موج در تمامی سيال موجود در داخل لوله منتشر می شود که به آن ضربه قوچ می گويند.

دستگاه دارای يک تانک آب و دو مسير جداگانه جريان آب می باشد. در انتهاي انشعاب اول يک مخزن ضربه گير شفاف برای کاهش اثرات ضربه قوچ قرار گرفته است. در انشعاب دوم، بسته شدن سريع شير، يک ضربه قوی ايجاد می کند. انرژی جنبشی آب به انرژی فشاری تبديل می شود.

ضربه آب و نوسانات بعدی بوسيله سنسورهای فشار دريافت می گردد و اندازه گیری می شوند. دستگاه دارای نرم افزار ويژه ای است که گراف فشار را برای هر دو انشعاب ترسيم می نمايد. همچنين اين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.