ضربه قوچ

ضربه قوچ

کد دستگاه : DA-FM21

اطلاعات فنی :

دو مسير جريان از لوله های مسی
مخزن ضربه گير با قطر 50 میلیمتر و ارتفاع 800 میلیمتر
شير ربع گرد
شير سولونوئيد
دارای واحد تامين آب
دارای تانک با ظرفيت 50 لیتر
سنسورهای فشار الکترونيک
دارای نرم افزار با نصب سريع و آسان

آزمايش های قابل انجام :

بررسی پديده ضربه قوچ براي سيال تراکم ناپذير داخل لوله
چگونگی استفاده از مخزن ضربه گير (لوله تعادل) جهت کاهش اثرات ضربه قوچ
تعيين فرکانس طبيعي نوسانات در ضربه گير

توضيحات :

هرگاه در يک لوله مثلاً به واسـطه تغيير بازشدگی يک شير، تحت شـتاب مثبت يا منفی قرار گيرد، افزايش فشار به صورت موج در تمامی سيال موجود در داخل لوله منتشر می شود که به آن ضربه قوچ می گويند.
دسـتگاه دارای يک تانک آب و دو مسـير جداگانه جريان آب می باشد. در انتهای انشـعاب اول يک مخزن ضربه گير شفاف برای کاهش اثرات ضربه قوچ قرار گرفته است. در انشعاب دوم، بسته شدن سريع شير سولونوئيد، يک ضربه قوی ايجاد می کند. انرژی جنبشی آب به انرژی فشاری تبديل می شود. ضربه آب و نوسانات بعدی بوسيله سنسورهای فشار دريافت می گردد.
دسـتگاه دارای نرم افزار ويژه ای است که گراف فشار را برای هر دو انشعاب ترسيم می نمايد. همچنين اين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش ميباشد.