ضربه قوچ

ضربه قوچ

کد دستگاه : DA-FM21

اطلاعات فنی :

دارای دو لوله از جنس استیل به قطر 32 میلیمتر

دارای شیرهای تنظیم دبی در انتهای هر دو مسیر جریان

دارای محفظه ذخیره آب در بالادست جریان (ورودی لوله ها)

دارای سنسور اندازه گیری ارتفاع آب در زیر محفظه surge chamber

دارای لوله شفاف نصب شده به عنوانsurge chamber در یکی از خطوط جریان

دارای دو سنسور اندازه گیری فشار در خط لوله جهت آزمایش ضربه قوچ

اندازه گیری دبی آب خروجی از لوله ها به روش حجمی با استفاده از میز هیدرولیک

دارای نرم افزار مربوطه که نمودار تغییرات فشار یا تغییرات ارتفاع را برحسب زمان رسم خواهد کرد.

آزمايش های قابل انجام :

بررسي پديده ضربه قوچ براي سيال تراکم ناپذير داخل لوله

اندازه گیری سرعت موج در داخل لوله ضربه قوچ

چگونگي استفاده از مخزن ضربه گير (لوله تعادل) جهت کاهش اثرات ضربه قوچ

اندازه گیری منحنی تغییرات ارتفاع در مخزن ضربه گیر نسبت به زمان

توضيحات :

هرگاه دريک لوله مثلاً به واسطه تغيير بازشـدگي يک شير، تحت شــتاب مثبت يا منفي قرار گيرد، افزايش فشار به صورت موج در تمامي سيال موجود در داخل لوله منتشر مي شود که به آن ضربه قوچ مي گويند.

دسـتگاه داراي يک تانک آب و دو مسـير جداگانه جريان آب مي باشد. در انتهاي انشـعاب اول يک مخزن ضربه گير شفاف براي کاهش اثرات ضربه قوچ قرار گرفته است. در انشعاب دوم، بسته شدن سريع شير، يک ضربه قوي ايجاد مي کند. انرژي جنبشي آب به انرژي فشاري تبديل مي شود. ضربه آب و نوسانات بعدي بوسيله سنسورهاي فشار دريافت مي گردد و اندازه گیری می شوند.

دسـتگاه داراي نرم افزار ويژه اي است که گراف فشار را براي هر دو انشعاب ترسيم مي نمايد. همچنين اين دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.