سیر جریان افقی از اوریفیس

سیر جریان افقی از اوریفیس

کد دستگاه : DA-FM19

اطلاعات فنی :

دارای مانومتر جهت اندازه‌گيري و بررسي ضريب تخليه اوريفيس‌ها

بررسي کامل تخليه مايعات از اوريفيس در دبي‌هاي مختلف

داراي اوريفيس با اشکال مختلف

عملکرد ساده و اندازه‌گيري دقيق

دارای پنل با شاخص های متعدد جهت اندازه گیری افت جریان

دارای الکتروپمپ و مخزن سیال مجزا

آزمايش های قابل انجام :

تعيين منحني هاي تخليه با استفاده از نازل هاي مختلف

مشاهده تفاوت بين نازل هاي مختلف

مشاهده تغيير يک جت آب در مقابل تغيير دبي

تاثير ارتفاع ستون آب

اندازه گیری میزان دبی آب خارج شده از اوریفیس

رسم منحنی جت آب در هر اوریفیس

توضيحات :

دستگاه آزمایشی شامل یک مخزن شفاف است که بر روی دیواره آن نمونه های مختلف اوریفیس نصب خواهد شد و آب درون مخزن به صورت جت از آن خارج خواهد شد.

در دستگاه حاضر به بررسی مسیر جت ایجاد شده خواهیم پرداخت و همچنین میزان دبی آب خارج شده از اوریفیس را اندازه خواهیم گرفت. یک پنل در مسـیر جت قرار داده شده است که شــامل میله هایی با ارتفاع های قابل تنظیم است که به کمک آن میتوان مسیر جت را رسم کنیم. ارتفاع لوله سرریز نصب شده در داخل مخزن شفاف قابل تنظیم بوده و به این ترتیب میتوان آزمایش را در هدهای مختلف انجام داد.

دبی آب خارج شده از اوریفیس با روش حجمی و با استفاده از میز هیدرولیک اندازه گرفته خواهد شد. دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.