سیر جریان افقی از اوریفیس

سیر جریان افقی از اوریفیس

کد دستگاه : DA-FM19

اطلاعات فنی :

دارای يونيت برای مشاهده تخليه از اريفيس ها

تخليه مخزن سيلندری پلکسي گلاس پر از آب از طريق يک نازل

مخزن سيلندری پلکسی گلاس

حجم حدود : 13 لیتر

آزمايش های قابل انجام :

تعيين منحنی های تخليه با استفاده از نازل های مختلف

مشاهده تفاوت بين نازل های مختلف

مشاهده تغيير يک جت آب در مقابل تغيير دبی

تاثير ارتفاع ستون آب

توضيحات :

دستگاه دارای يک مخزن سيلندری از جنس پلکسی گلاس باجريان قابل تنظيم و خط کشی برای خواندن ارتفاع ستون آب می باشد. نازل های مختلف را می توان در قسمت سيلندری قرار داد. جريان جت توسط پين های نشانگری، اندازه گيری می شود. يک پنل در پشت جت، باعث ثبت واضح تر شکل جت می شود. 

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.