فن گریز از مرکز

فن گریز از مرکز

کد دستگاه : DA -FM17

اطلاعات فنی:

دارای فن گریز از مرکز با مشخصات معین

دارای الکترموتور با دور قابل تنظیم که به فن کوپل شده است.

دارای لوله ورودی و خروجی فن

دارای ولوم مربوطه جهت کنترل سرعت فن

دارای سیستم اندازه گیری سرعت هوای ورودی به فن

دارای سنسور و نمایشگر جهت اندازه گیری دمای هوا

دارای سنسور مربوطه جهت اندازه گیری دور فن برحسب rpm

دارای سنسور و نمایشگر دیجیتال جهت اندازه گیری اختلاف فشار قبل و بعد از فن

اندازه گیری توان مصرفی الکتروموتور در دورهای مختلف

قابلیت تنظیم دریچه خروجی

آزمايش های قابل انجام :

آشنایی با نحوه عملکرد و پارامترهای مختلف یک فن گریز از مرکز

ثبت پارامترهای مختلف قابل اندازه گیری فن

تاثیر دور فن بر میزان فشار و دبی فن

رسم منحنی های مشخصه و مقايسه دياگرام ها در دورهای مختلف

توضيحات:

دستگاه آزمايش از يک فن گريز از مرکز تشکيل شده است. فن توسط يک موتور با توان مشخص با دور قابل تنظيم به حرکت درمی آيد. در ابتدای لوله ورودی فن يک اوريفيس جهت اندازه گيری دبی جريان هوای ورودی تعبيه شده است.

يک دريچه برای تنظيم دبی جريان در خروجی فن نصب شده است. فشار نسبی دهنه ورودی و خروجی فن و نيز فشار نسبی بعد از اوريفيس توسط مانومترهای روغنی U شکل قابل اندازه گيری است.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.