فن گریز از مرکز

فن گریز از مرکز

کد دستگاه : DA -FM17

اطلاعات فنی:

اوريفيس جهت اندازه گيری دبی جريان هوای ورودی
دارای مانومترهای U شکل روغنی
تعبيه دريچه در خروجی فن برای تنظيم دبی جريان

آزمايش های قابل انجام :

تعيين نرخ بازده
بررسی و مطالعه فن گريز از مرکز
رسم منحني های مشخصه و مقايسه دياگرام ها در دورهای مختلف

توضيحات:

دستگاه آزمايش از يک فن گريزازمرکز تشکيل شده است. فن توسط يک موتور با توان مشخص با دور قابل تنظيم به حرکت درمی آيد. در ابتدای لوله ورودی فن يک اوريفيس جهت اندازه گيـری دبی جـريان هوای ورودی تعبيه شده است. يک دريچه براي تنظيم دبی جريان در خروجی فن نصب شده است. فشار نسبی دهنه ورودی و خروجی فن و نيز فشار نسبی بعد از اوريفيس توسط مانومترهای روغنی U شکل قابل اندازه گيری است. با داشتن تعداد دور بر دقيقه و توان ورودی، توان خروجی فن قابل محاسبه خواهد بود.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.