توربین فرانسیس

توربین فرانسیس

کد دستگاه :DA-FM16

اطلاعات فنی :

دارای توربین با بدنه شفاف جهت وضوح آزمايش و نحوه عملکرد توربین

دارای پره های هدايت کننده آب

دارای سنسور الکترونیکی جهت اندازه گیری دبی

دارای سنسور الکترونيکی فشار در ورودی توربین

دارای سنسور الکترونيکی دور توربین

دارای پمپ و مخزن سیال مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی

دارای فیلتر (صافی) بعد از مخزن و قبل از پمپ

دارای نمایشگر مربوطه جهت نمایش دبی، فشار، دور و گشتاور

دينامومتر جهت بارگذاري توربين و تعیین توان مکانیکی جذب شده

آزمايش های قابل انجام :

تعيين بازده

بررسی سرعت ها

بررسی عملکرد یک توربین فرانسیس ساده

بررسی تاثیر زاویه پره ها بر روی بازدهی پمپ و میزان گشتاور و توان خروجی

بررسی تاثیر میزان زاویه پره ها بر روی سرعت خروجی توربین

تعیین بازده توربین در گستره وسیعی از آزمایشات

توضيحات :

توربين فرانسيس از نوع توربين های عکس العملی می باشد. توربين های فرانسيس برای گستره وسيعی از ارتفاعات بکار می رود. پره های هادی می توانند برای تنظيم خروجی، متنوع باشند. در عمل، توربين هاي فرانسيس در ايستگاه های توان بر روی رودخانه های بزرگ قرار می گيرند. توربين فرانسيس دارای پروانه و پره های هادی است.

در اين دستگاه آزمايشات با ايجاد يک مدار بسته جريان آب انجام می گيرند. دبی جريان تحت تاثير وضعيت پره ها است. سرعت و گشتاور بر روی دستگاه مشخص است. در آزمايشات مشخصه های توربين و منحنی های خروجی برای سرعت های مختلف رسم شده و مشخصات مختلف  تعيين می شوند.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.