توربین فرانسیس

توربین فرانسیس

کد دستگاه :DA-FM16

اطلاعات فنی :

داراي بدنه شفاف جهت وضوح آزمايش

دارای پره های هدايت کننده آب

دارای سنسور الکترونیکی جهت اندازه گیری دبی

داراي سنسور الکترونيکي فشار در ورودی توربین

داراي سنسور الکترونيکي دور توربین

دارای پمپ و مخزن سیال مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی

درای فیلتر (صافی) بعد از مخزن و قبل از پمپ

دارای نمایشگر مربوطه جهت نمایش دبی، فشار، دور و گشتاور

دينامومتر جهت بارگذاري توربين و تعیین توان مکانیکی جذب شده

آزمايش های قابل انجام :

تعيين بازده

بررسي سرعت ها

بررسی عملکرد یک توربین فرانسیس ساده

بررسی تاثیر زاویه پره ها بر روی بازدهی پمپ و میزان گشتاور و توان خروجی

بررسی تاثیر میزان زاویه پره ها بر روی سرعت خروجی توربین

تعیین بازده توربین در گستره وسیعی از آزمایشات

توضيحات :

توربين فرانسيس از نوع توربين هاي عکس العملي مي باشــد. توربين هاي فرانسـيس براي گســتره وسيعي از ارتفاعات بکار مي رود. پره هاي هادي مي توانند براي تنظيم خروجي، متنوع باشند. در عمل، توربين هاي فرانسيس در ايستگاه هاي توان برروي رودخانه هاي بزرگ قرار مي گيرند.

توربين فرانسيس داراي پروانه و پره هاي هادي است. در اين دستگاه آزمايشات با ايجاد يک مدار بسته جريان آب انجام مي گيرند. دبي جريان تحت تاثير وضعيت پره ها است. سرعت و گشتاور بر روي دستگاه مشخص است. درآزمايشات مشخصه هاي توربين و منحني هاي خروجي براي سرعت هاي مختلف رسم شده و مشخصات مختلف  تعيين مي شوند.

دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.