توربین پلتون

توربین پلتون

کد دستگاه : DA-FM15

اطلاعات فنی :

دارای فشارسنج الکترونیکی در ورودی آب به توربین

نمايش چگونگی عملکرد توربين ضربه‌ ای (پلتون) و امکان بررسی آن

دارای سنسور الکترونيکی دور توربین

دارای سنسور الکترونیکی جهت اندازه گیری دبی

دارای شیر فلکه ای جهت تنظیم میزان دبی آب ورودی

دارای پمپ و مخزن سیال مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی

دارای فیلتر (صافی) بعد از مخزن و قبل از پمپ

دارای نمایشگر مربوطه جهت نمایش دبی، فشار، دور و گشتاور

دارای دينامومتر براي بارگذاری توربين و بدست آوردن توان مکانیکی جذب شده

آزمايش های قابل انجام :

مشاهده و تعيين مشخصات عملکرد يک توربين پلتون

تحليل نمودار تغييرات فشار ورودی، دبی، گشتاور و توان برحسب سرعت

تعيين راندمان کلی تبديل جريان سيال به انرژی مکانيکی

توضيحات :

اين يک دستگاه آموزشی است که به دانشجويان امکان می دهد، عملکرد يک توربين پلتون را مشاهده و مشخصات عملکرد آن را تعيين کنند. دستگاه شامل يک چرخ پلتون است که محفظه مقاوم در برابر خوردگی قرار دارد.

ازطريق صفحه شفاف جلوی محفظه، عملکرد توربين به خوبی قابل مشاهده است. يک شير سوزنی قابل تنظيم، يک جت آب را به سمت پره‌ های توربين هدايت می کند تا آن را به چرخش درمی آورد. آب با دبی کنترل شده وارد توربين شده و دبی آب اندازه‌گيری می شود.

دستگاه مجهز به مکانیز بارگذاری استاتیکی و نیروسنج اعمال نیرو جهت تعیین گشتاور ترمزی می باشد. با تنظيمات مختلف نازل، دانشجويان مقادير فشار آب ورودی، دبی آب، گشتاور و توان توربين را بدست آورده و آنها را برحسب سرعت چرخش محور توربين رسم می کنند تا مشخصات عملکرد توربين را بدست آورند.

همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.