تلفات سیستم لوله کشی

تلفات سیستم لوله کشی

کد دستگاه : DA-FM12

اطلاعات فنی :

مجهز به 10 عدد ستون هاي مانومتر براي هر يک از موارد فوق

داراي دو شبکه لوله‌کشي

دارای پمپ و مخزن سیال مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی

دارای دو عدد گیج برای اندازه گیری فشار قبل و بعد از شیرها

دارای فیلتر بعد از مخزن و قبل از پمپ

داراي شيرهاي ويژه جهت هواگيري مانومترها و اعمال فشار اتمسفر به مانومترها

آزمايش های قابل انجام :

بررسي افت فشار در اجزای مختلف سيستم لوله‌کشي شامل :

 - لوله صاف، انقباض و انبساط ناگهاني لوله، انواع خم‌ و شيرها

بررسي تاثير تغييرات دبي بر روي افت فشار و تعيين نقطه کاري سيستم لوله‌کشي

توضيحات :

تعيين فشار و دبي جريان دريک سيستم لوله‌کشي ازمسائل عمومي مکانيک سيالات مي‌باشد. دستگاه تلفات سيستم لوله‌کشي به دانشجويان امکان مي‌دهد که عبور جريان آب از لوله‌هاي با اشـکال مختلف واتصالات مختلف را بررسي کرده و افت فشار و دلايل آن را مطالعه و مشخصات لوله‌ها و اتصالات را بررسي و با هم مقايسه کنند.

دستگاه از دو مدار هيدروليکي جداگانه تشـکيل شده است که هر يک داراي اجزايي مانند خم‌هاي با زواياي مختلف، زانويي‌ها، تغييرات ناگهاني سطح مقطع لوله و شيرها مي‌باشد. کليه اجزا روي يک پانل عمــودي متحرک نصب شده است که موجب آسان شدن دسترسي به اجزاي مدار و اندازه‌گيري‌ها شده است.

دو مدار داراي ورودي و خروجي مشترک هستند. آب با دبي کنترل شده به درون مدار پمپاژ مي‌شود و آب خروجي نيز وارد مخزن مي‌شود. براي اندازه‌گيري افت فشار روي شيرها، مانومترهايU-شکل و براي ساير اجزاي سيستم، پيزومترهاي لوله‌اي روي پانل نصب شده است. 

دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمـات پس از فروش مي باشد.