تلفات سیستم لوله کشی

تلفات سیستم لوله کشی

کد دستگاه : DA-FM12

اطلاعات فنی :

بررسی افت فشار در سيستم لوله‌کشی

دو مدار هيدروليکی جداگانه

اندازه‌گيری افت فشار با پيزومترهای لوله‌ای و مانومترU شکل

آزمايش های قابل انجام :

بررسی افت فشار در اجزا مختلف سيستم لوله‌کشی شامل لوله صاف، انقباض و انبساط ناگهانی لوله، انواع خم‌ و شيرها

بررسی تاثير تغييرات دبی بر روی افت فشار و تعيين نقطه کاری سيستم لوله‌کشی

توضيحات :

تعيين فشار و دبی جريان دريک سيستم لوله‌کشی ازمسائل عمومی مکانيک سيالات می باشد. دستگاه تلفات سيستم لوله‌کشی به دانشجويان امکان می دهد که عبور جريان آب از لوله‌های با اشکال مختلف و اتصالات مختلف را بررسی کرده و افت فشار و دلايل آن را مطالعه و مشخصات لوله‌ها و اتصالات را بررسی و با هم مقايسه کنند.

دستگاه از دو مدار هيدروليکی جداگانه تشـکيل شده است که هر يک دارای اجزایی مانند خم‌های با زوايای مختلف، زانویی ها، تغييرات ناگهانی سطح مقطع لوله و شيرها می باشد. کليه اجزا روی يک پانل عمودی متحرک نصب شده است که موجب آسان شدن دسترسی به اجزای مدار و اندازه‌گيری ها شده است.

دو مدار دارای ورودی و خروجی مشترک هستند و آب با دبی کنترل شده به درون مدار پمپاژ می شود و آب خروجی نيز وارد مخزن مـی شود که در آنجا دبی آب اندازه‌گيری می شود. برای اندازه‌گيری افت فشار روی شيرها، مانومترهای U- شکل و برای ساير اجزای سيستم، پيزومترهای لوله‌ای روی پانل نصب شده است.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمـات پس از فروش می باشد.