تلفات سیستم لوله کشی

تلفات سیستم لوله کشی

کد دستگاه : DA-FM12

اطلاعات فنی :

دارای دو شبکه لوله کشی جهت اندازه گیری افت در :

لوله صاف، انواع زانویی، خم با دو شعاع مختلف، انبساط و انقباض ناگهانی، دو نوع شیر دریچه ای توپی

مجهز به 10 عدد ستون هاي مانومتر براي هر يک از موارد فوق

دارای دو عدد گیج برای اندازه گیری فشار قبل و بعد از شیرها

دارای پمپ و مخزن سیال مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی

دارای فیلتر بعد از مخزن و قبل از پمپ

آزمايش های قابل انجام :

بررسی افت فشار در اجزای مختلف سيستم لوله‌ کشی شامل :

  - لوله صاف، انقباض و انبساط ناگهانی لوله، انواع خم‌ و شيرها

بررسی تاثير تغييرات دبی بر روی افت فشار و تعيين نقطه کاری سيستم لوله‌ کشی

توضيحات :

تعيين فشار و دبی جريان در يک سيستم لوله‌ کشی ازمسائل عمومی مکانيک سيالات می باشد. دستگاه تلفات سيستم لوله‌ کشی به دانشجويان امکان می دهد که عبور جريان آب از لوله‌ های با اشکال مختلف و اتصالات مختلف را بررسی کرده و افت فشار و دلايل آن را مطالعه و مشخصات لوله‌ ها و اتصالات را بررسی و با هم مقايسه کنند.

دستگاه از دو مدار هيدروليکی جداگانه تشکيل شده است که هر يک دارای اجزايی مانند خم‌ های با زوايای مختلف، زانويی ها، تغييرات ناگهانی سطح مقطع لوله و شيرها می باشد. کليه اجزا روی يک پانل عمودی متحرک نصب شده است که موجب آسان شدن دسترسی به اجزای مدار و اندازه‌گيری ها شده است.

دو مدار دارای ورودی و خروجی مشترک هستند. آب با دبي کنترل شده به درون مدار پمپاژ می شود و آب خروجی نيز وارد مخزن می شود. برای اندازه‌گيری افت فشار روی شيرها، مانومترهای U-شکل و برای ساير اجزای سيستم، پيزومترهای لوله‌ ای روی پانل نصب شده است. 

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمـات پس از فروش می باشد.