پیچش پلاستیک

پیچش پلاستیک

کد دستگاه : DA-SM04

اطلاعات فني :

مجهز به سنسور اندازه‌گيري زاويه پيچش با دقت بالا

مجهز به سنسور اندازه‌گيري نيروي گشتاورNM با دقت بالا

مجهز به سيستم انتقال قدرت گيربکسي

داراي نرم افزار مربوطه جهت رسم گراف گشتاور برحسب زاویه

مشاهده مقادیر اندازه گیری شده توسط سنسورها و آنالیز نمودار

برقراری ارتباط دستگاه با نرم افزار به صورت وایرلس و با استفاده از دانگل

دارای نمونه از جنس های فولاد، برنج و آلومینیوم

آزمايش های قابل انجام :

بررسي روابط پيچش ميله استوانه‌اي در حد الاستيک و پلاستیک

بررسي رفتار مواد تحت تغييرشکل پلاستيک و پديده سخت‌کاري

محاسبه ضريب سختي، تنش برشي ناشي از پيچش و زاويه پيچشي در يك ميله

محاسبه مدول برشي آلومينيوم، فولاد و برنج

بررسی تنش و کرنش باقی مانده

توضيحات :

عضوهاي تحت پيچش در بسياري از کاربردهاي مهندسي مشاهده مي‌شوند. دسـتگاه تست پيچش پلاستيک امکان انجام آزمايش‌هاي عملي در رابطه با پيچش مقاطع گرد در ناحيه الاستيک و پلاستيک را فراهم مي‌آورد. نمونه آزمايش به صورت ميله‌اي استوانه‌اي شكل با قطر معين از ماده موردنظر تهيه شده و بين فک‌هاي دستگاه قرار مي‌گيرد. براي قرار دادن نمونه‌هاي با طول‌هاي مختلف ، يکي از فک‌هاي دستگاه به کمک يک مکـانيزم لغزشي روي شاسي جابجا مي‌شود. گشتاور پيچشي با استفاده از گشتاور‌سنج الکترونيکي و زاويه پيچش با استفاده از زاويه‌سنج ديجيتالي اندازه‌گيري مي‌شود.

همچنين دستگاه داراي دستورکار، نرم افزار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.