پیچش پلاستیک

پیچش پلاستیک

کد دستگاه : DA-SM04

اطلاعات فني :

دقت اندازه‌گيری زاويه: ° 0.1

دقت اندازه‌گيری گشتاور : 0.01 نيوتن متر

گشتاور بيشينه : 30 نيوتن متر

بررسی کامل پيچش مقاطع گرد در ناحيه الاستيک و پلاستيک

اندازه‌گيری گشتاور پيچشی با گشتاور‌سنج الکترونيکی

اندازه‌گيری زاويه پيچش با زاويه‌سنج ديجيتالی

عملکرد ساده، اندازه‌گيری دقيق و تطابق نتايج عملی با تئوری

نرم افزار ويژه با نصب سريع و آسان

اتصال دستگاه به کامپیوتر با برد الکترونیکی ویژه بصورت بی سیم

آزمايش های قابل انجام :

بررسی روابط پيچش ميله استوانه‌ای در حد الاستيک

بررسی رفتار مواد تحت تغييرشکل پلاستيک و پديده سخت‌کاری

محاسبه ضريب سختی، تنش برشی ناشي از پيچش و زاويه پيچشی در يك ميله

محاسبه مدول برشی آلومينيوم، فولاد و برنج

توضيحات :

عضوهای تحت پيچش در بسياری از کاربردهای مهندسی مشاهده می شوند. بنابراين زمينه‌های عملی فراوانی برای اين دستگاه وجود دارد. دستگاه تست پيچش پلاستيک امکان انجام آزمايش‌های عملی در رابطه با پيچش مقاطع گرد در ناحيه الاستيک و پلاستيک را فراهم می آورد.

نمونه آزمايش به صورت ميله‌ای استوانه‌ای شكل با قطر معين از ماده مورد نظر تهيه شده و بين فک‌های دستگاه قرار می گيرد. برای قرار دادن نمونه‌های با طول‌های مختلف، يکی از فک‌های دستگاه به کمک يک مکانيزم لغزشی روی شاسی جابجا می شود. گشتاور پيچشی با استفاده از گشتاور‌سنج الکترونيکی و زاويه پيچش با استفاده از زاويه‌سنج ديجيتالی اندازه‌گيری می شود.  همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.