مرکز فشار

مرکز فشار

کد دستگاه : DA-FM09

اطلاعات فنی:

ساختار شفاف و مناسب برای نمايش در کلاس درس

دارای شاسی محکم با پوشش مقاوم در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی

دارای ياتاقان هاي ويژه با اصطکاک بسيار ناچيز

دارای محفظه شفاف از جنس پلکسی‌ گلاس نشکن

تعيين مرکز فشار سطوح صاف در حالات مستغرق و نيمه مستغرق در سيال تراکم‌ ناپذير

آزمايش های قابل انجام :

تعيين مرکز فشار يک سطح صاف عمودی در حالات مستغرق و نيمه مستغرق در سيال تراکم‌ ناپذير

تعيين مرکز فشار يک سطح صاف در حالت کلی، با زوايا و عمق غوطه‌ وری مختلف

توضيحات :

برای طراحی يک سازه مانند سد، يافتن مرکز فشار حاصل از سيال بر آن سازه لازم است. بنابراين زمينه‌ های عملی فراوانی برای اين دستگاه وجود دارد. دستگاه مرکز فشار به دانشجويان امکان می دهد که ممان در اثر کل فشار سيال روی يک سطح صاف که به صورت کامل يا ناقص در يک سيال غوطه‌ ور است را اندازه‌گيری و سپس با نتايج بدست آمده از تحليل‌ های تئوری مقايسه کنند.

دستگاه شامل یک محفظه شفاف است که از آب پر می شود و یک ربع دایره در حال مستغرق و یا نیمه مستغرق در آن قرار می گیرد و نیروی وارد شده بر آن اندازه گرفته خواهد شد.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.