اندازه گیری دبی

اندازه گیری دبی

کد دستگاه : DA-FM08

اطلاعات فنی :

نشان دادن روش‌های مختلف اندازه‌گيری دبی

شامل ونتوری متر، صفحه اوريفيس و روتامتر

عملکرد ساده و تطابق نتايج عملي با تئوری

آزمايش های قابل انجام :

برررسی رابطه برنولی

مقايسه مستقيم اندازه‌گيری دبی با استفاده از يک ونتوری متر، صفحه اوريفيس و روتامتر

مقايسه افت فشار روی هر يک از ادوات اندازه‌گيری دبی

مقايسه افت فشار روی يک بازشدگی ناگهانی و يک زانویی 90 درجه

توضيحات :

به کمک دستگاه اندازه‌گيری دبی، دانشجويان با روش‌های رايج برای اندازه‌گيری دبی و کاربرد رابطه برنولی آشنا می شوند. جريان آب وارد يک لوله افقی می شود که در ورودی آن يک شير دريچه‌ای قرار دارد و سپس از يک ونتوری متر و يک صفحه اوريفيس عبور کرده، از طريـق يک زانویی وارد يک روتامتر می شود.

آب خروجی از روتامتر وارد مخزن می شود. درمسير عبور آب نقاط مختلفی برای اندازه‌گيری فشار به مانومترهای لوله‌ای که به صورت عمودی روی پانل نصب شده‌اند، متصل شده است. دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.