اندازه گیری دبی

اندازه گیری دبی

کد دستگاه : DA-FM08

اطلاعات فنی :

مجهز به ونتوری، انبساط ناگهانی، اريفيس، زانو با ابعاد و هندسه مشخص

دارای 8 مانومتر جهت نمایش فشار استاتیکی نقاط مختلف

مجهز به سيستم هواگيری و ايجاد فشار اتمسفريک

دارای دو شیر فلکه ای قبل و بعد از ونتوری و سایر وسایل اندازه گیری

دارای روتامتر جهت اندازه‌گيری دبی آب

دارای الکتروپمپ و مخزن سیال مجزا

دارای فیلتر بعد از مخزن و قبل از پمپ

آزمايش های قابل انجام :

بررسی رابطه برنولی

مقايسه مستقيم اندازه‌گيری دبی با استفاده از يک ونتوری متر، صفحه اوريفيس و روتامتر

مقايسه افت فشار روی هر يک از ادوات اندازه‌گيری دبی

مقايسه افت فشار روی يک بازشدگی ناگهانی و يک زانويی 90 درجه

توضيحات :

به کمک دستگاه اندازه‌گيری دبی، دانشجويان با روش‌ های رايج براي اندازه‌ گيری دبی و کاربرد رابطه برنولی آشنا می شوند. جريان آب وارد يک لوله افقی می شود که در ورودی آن يک شير دريچه‌ای قرار دارد و سپس از يک ونتوری متر و يک صفحه اوريفيس و یک بازشدگی ناگهانی عبور کرده، از طريق يک زانويی وارد يک روتامتر می شود.

آب خروجی از روتامتر وارد مخزن می شود. درمسير عبور آب نقاط مختلفی برای اندازه‌ گيری فشار به مانومترهای لوله‌ ای که بصورت عمودی روی پانل نصب شده‌اند، متصل شده است.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.