پمپ سری و موازی

پمپ سری و موازی

کد دستگاه : DA-FM07

اطلاعات فنی :

بررسی عملکرد پمپ‌های سانتريفيوژ به دو شکل سری و موازی

پمپ‌های سانتريفيوژ با قابلیت دور از 0 تا 50 هرتز

سهولت تغيير ترکيب مدار

عملکرد ساده و اندازه‌گيری دقيق

اندازه‌گيری فشار خروجی پمپ‌ها با فشارسنج بوردون

اندازه گیری توان مصرفی در هر پمپ

آزمايش های قابل انجام :

بررسی عملکرد اتصال سری و موازی دو پمپ مشابه

توضيحات :

دستگاه پمپ‌های سری و موازی به منظور بررسی عملکرد پمپ‌های سانتريفيوژ درحالت های اتصال سری وموازی با دبی های مختلف به کار می رود. به دليل ساختار ساده دستگاه، تغيير ترکيب مدار به آسانی امکان‌پذير است.

دستگاه شامل دو پمپ سانتريفيوژ، لوله و اتصالات و شيرهای دستی دوحالته است. کليه اجزا روی يک شاسی نصب شده است. فشار آب در خروجی و ورودی هريك از پمپ‌ها با استفاده از يک فشارسنج بوردون اندازه‌گيری می شود. با باز و بسته کردن شيرهای دستی می توان عملکرد پمپ‌ها را درحالت‌های سری، موازی و جداگانه بررسی کرد.

 دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.