اصطکاک درون لوله

اصطکاک درون لوله

کد دستگاه :DA-FM05

اطلاعات فنی :

دارای شير کنترل دبی با دقت بالا

مجهز به لوله مورد آزمايش با طول و قطر مشخص

قابلیت انجام آزمایش در حالت های جریان آرام و مغشوش

مجهز به سیستم مخزن سیال شفاف جهت جریان آرام

دارای صافی آب در ورودی دستگاه

دارای مانومترهای آبی جهت مشاهده اختلاف فشار در حالت جریان آرام

دو عدد گیج برای مشاهده اختلاف فشار در حالت جریان آشفته

آزمايش های قابل انجام :

اندازه گيري افت فشار براي جريان هاي آرام در داخل لوله

اندازه گيري افت فشار براي جريان هاي آشفته

تعيين عدد رينولدز بحراني

اندازه گيري ها توسط لوله مانومتري

توضيحات :

عبور جریان سیال در داخل لوله با افت فشار در طول لوله همراه است که علت آن اصطکاک داخلی و اصطکاک سیال با دیواره است. میزان و رابطه این افت فشار و اصطکاک در جریان های آرام و آشفته متفاوت خواهد بود. بنابراین افت فشار به عدد رینولدز بستگی خواهد داشت. با استفاده از این دستگاه میزان افت فشار درون لوله را در حالت آرام و آشفته بررسی خواهیم نمود و افت فشار در جریان آشفته با استفاده از گیج های فشار و در جریان آرام با استفاده از مانومترها اندازه گیری می شود.
همچنين دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.