اصطکاک درون لوله

اصطکاک درون لوله

کد دستگاه :DA-FM05

اطلاعات فنی :

مجهز به لوله مورد آزمايش با طول و قطر مشخص جهت اندازه گیری افت فشار

قابلیت انجام آزمایش در حالت های جریان آرام و مغشوش

مجهز به سیستم مخزن سیال جهت جریان آرام

دارای صافی آب در ورودی دستگاه

دارای مانومترهای آبی جهت مشاهده اختلاف فشار در حالت جریان آرام

دو عدد گیج برای مشاهده اختلاف فشار در حالت جریان آشفته

دارای شير کنترل دبی با دقت بالا

آزمايش های قابل انجام :

اندازه گيری افت فشار برای جريان های آرام در داخل لوله

اندازه گيری افت فشار برای جريان های آشفته

تعيين عدد رينولدز بحرانی

اندازه گيری ها توسط لوله مانومتری

توضيحات :

عبور جریان سیال در داخل لوله با افت فشار در طول لوله همراه است که علت آن اصطکاک داخلی و اصطکاک سیال با دیواره است. میزان و رابطه این افت فشار و اصطکاک در جریان های آرام و آشفته متفاوت خواهد بود. بنابراین افت فشار به عدد رینولدز بستگی خواهد داشت.

با استفاده از این دستگاه میزان افت فشار درون لوله را در حالت آرام و آشفته بررسی خواهیم نمود و افت فشار در جریان آشفته با استفاده از گیج های فشار و در جریان آرام با استفاده از مانومترها اندازه گیری می شود.

همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.