اصطکاک درون لوله

اصطکاک درون لوله

کد دستگاه :DA-FM05

اطلاعات فنی :

دارای مخزن، فيتينگ ها و اتصالات

دو لوله اندازه گيری فشار

دارای دو عدد مانومتر 

دارای يک لوله با قطر داخلی و طول مشخص

حجم مخزن : 5 ليتر

گستره اندازه گيری مانومترU شکل : 270 ميلی بار

آزمايش های قابل انجام :

اندازه گيری تلفات فشار برای جريان های آرام

اندازه گيری تلفات فشار برای جريان های آشفته

تعيين عدد رينولدز بحرانی

اندازه گيری ها توسط لوله مانومتری

توضيحات :

با اين دستگاه می توان آزمايشات را با ميز هيدروليک و بدون ميز هيدروليک انجام داد. يک ذخيره آب براي انجام آزمايش لازم است. برای اندازه گيری تلفات اصطکاکی لوله برای جريان های آرام و آشفته بکار می رود. اين مجموعه بر روی يک پنل آموزشی قرار گرفته است. جريان آب توسط شيرهایی کاهش می يابد. ارتباط به وسايل اندازه گيری از طريق شيرهای فشار ميسر می شود.

همچنين دستگاه دارای دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش می باشد.