سرریز

سرریز

کد دستگاه : DA-FM04

اطلاعات فنی :

دارای الکتروپمپ با قدرت و توان مناسب

دارای مخزن انتهايي جهت اندازه گیری دبی به روش حجمی

دارای سيستم نصب انواع سرريزها

دارای انواع سرريز با شکاف هايی به شکل مستطيلی، مربعی، مثلثی

مجهز به مانومتر عمق‌سنج آب کانال

مجهز به شير تنظيم دبی ورودی آب به کانال

دارای کليد قطع و وصل جريان برق الکتروپمپ

دارای مخزن آب به حجم 100 ليتر

دارای صافی قبل از پمپ

آزمايش های قابل انجام :

بررسی رابطه تخليه انواع سرريز

بررسی هد برحسب میزان تخلیه

محاسبه ضریب تخلیه برای سرریزهای مختلف       

محاسبه دبی حجمی و ارتفاع آب روی سرريز و تحقيق رابطه بين آنها

توضيحات :

دستگاه سرريز براي نشان دادن کاربرد سرريزها به عنوان وسايل ساده تنظيم و اندازه‌گيري دبي به کار مي‌رود. اين دستگاه به دانشجويان امکان می دهد که روابط مابين سطح آب بالا دست و تخليه سرريز را برای انواع مختلف شکاف‌ ها استخراج و سپس به طور تجربی تحقيق کنند. 

دستگاه شامل يک منبع است که قسمت مياني آن باريک و به صورت يک کانال است. سرريزها در يک شکاف آب‌ بندی شده در قسمت کانال قرار می گيرند. آب از طريق کانال و سرريز جريان يافته و به منبع خروجی می ريزد و دانشجويان می توانند به طور واضح تخليه را مشاهده کنند. سطح آب آزاد با استفاده از خط‌ کش‌ های مدرج نصب شده روي بدنه دستگاه قابل اندازه‌ گيری است. دو نوع سرريز  V شکل با دو زاویه مختلف و یک سرریز با شکاف چهارگوش برای آزمايش در نظر گرفته شده است.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.