سرریز

سرریز

کد دستگاه : DA-FM04

اطلاعات فنی :

قابليت انجام آزمايشات عملی و بررسی سرريزها

سرريزهای با شکاف چهارگوش و V شکل

عملکرد ساده و اندازه‌گيری دقيق

ابعاد کانال : طول × عرض × ارتفاع : 500×100×100 ميليمتر

آزمايش های قابل انجام :

بررسی رابطه تخليه انواع سرريز

محاسبه دبی حجمی و ارتفاع آب روی سرريز و تحقيق رابطه بين آنها

توضيحات :

دستگاه سرريز برای نشان دادن کاربرد سرريزها به عنوان وسايل ساده تنظيم و اندازه‌گيری دبی به کار می رود. اين دستگاه به دانشجويان امکان می دهد که روابط مابين سطح آب بالا دست و تخليه سرريز را برای انواع مختلف شکاف ‌ها استخراج و سپس بطور تجربی تحقيق کنند.

دستگاه شامل يک منبع است که قسمت ميانی آن باريک و به صورت يک کانال است. همچنين قسمت ورودی منبع عريض‌تر از قسمت خروجی آن است. سرريزها در يک شکاف آب‌بندی شـده در قسمت کانال قرار می گيرند. آب از طريق کانال و سرريز جريان يافته و به منبع خروجی می ريزد و دانشجويان می توانند بطور واضح تخليه رامشاهده کنند. سطح آب آزاد با استفاده از خط‌کش‌های مدرج نصب شده روی بدنه دستگاه قابل اندازه‌گيری است. دو نوع سرريز با شکاف چهارگوش و V- شکل برای آزمايش در نظر گرفته شده است. دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.