ونتوری متر

ونتوری متر

کد دستگاه : DA-FM03

اطلاعات فنی :

جنس لوله ونتوری : پلکسی گلاس

قطر داخلی ورودی ونتوری : 26 ميليمتر

قطر داخلی گلوگاه ونتوری : 16 ميليمتر

قطر داخلی خروجی ونتوری : 26 ميليمتر

آزمايش های قابل انجام :

بررسی اندازه‌گيری دبی مطابق رابطه برنولی و قانون پيوستگی

تحقيق رابطه برنولی برای جريان آب در يک مجرای با مقطع متغير

اندازه‌گيری مستقيم توزيع هد استاتيک در طول لوله ونتوری

لوله ونتوری با 11 نقطه اندازه‌گيری فشار

عملکرد ساده و اندازه‌گيری دقيق دبی جريان و مقايسه اين روش با ساير روش‌ها

اندازه‌گيری ضريب ونتوری متر در دبی های مختلف و ترسيم منحنی تلفات فشار

توضيحات :

دستگاه ونتوری متر، نمونه اندازه‌گيری جريان است که در صنعت به کار می رود. تعداد نقاط بيشتری برای اندازه‌گيری فشار به مانومترهای آبی متصل می شوند كه امكان مطالعه كامل توزيع فشار در طول يك گذرگاه همگرا-واگرا را فراهم می كند.

دستگاه شامل يك لوله ونتوری افقی، شير کنترل جريان، لوله‌های مانومتر با نصب عمودی روی پانل، يک منيفولد مشترک دارای شير کنترل فشار هوا روی لوله‌ها و يک صفحه تحتانی با پايه‌های ترازشونده می باشد. لوله ونتوری شامل يک مقطع است که به تدريج همگرا می شود و سپس بوسيله يک گلويی دنبال می شود و در انتها به يک مقطع واگرای تدريجی طولانی ختم می شود.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.