سیر جریان عمودی از اوریفیس

سیر جریان عمودی از اوریفیس

کد دستگاه : DA-FM02

اطلاعات فنی :

دارای مخزن استوانه‌اي شفاف

مجهز به ديفيوژر جهت جلوگيري از تلاطم آب

دارای يک لوله سرريز جهت تخليه آب اضافي در مخزن

دارای سه عدد اوريفيس با ابعاد مشخص

مجهز به شير کنترل دبي با دقت بالا و روتامتر جهت مشاهده میزان دبی

دارای الکتروپمپ و مخزن سیال مجزا جهت تامین آب مورد نیاز آزمایش

دارای سیستم اندازه گیری قطر آب خروجی از اوریفیس

دارای فیلتر بعد از مخزن و قبل از پمپ

آزمايش های قابل انجام :

تعيين ضرايب جمع ‌شدگي، سرعت و تخليه

تعيين ضرايب اوريفيس در دبي‌ هاي مختلف

مطالعه و اندازه گیری سرعت و قطر آب خارج شده از اوریفیس های مختلف

بررسی تاثیر شکل و قطر اوریفیس بر سرعت خروج آب و ضریب انقباض آن

بررسی اثر هد و ارتفاع مخزن بر دبی آب خروجی از اوریفیس

توضيحات :

این دستگاه شامل یک مخزن اســتوانه ای شـفاف است که اوریفیس های مختلف جهت انجام آزمایش در کف آن نصب خواهند شد. در مسـیر خروجی آب از اوریفیس یک لوله پیتوت نصب شـده است که میتوان آن را جابجا نمود و در مسیر جت قرار داد و به این ترتیب فشار دینامیکی را اندازه گرفت و از طریق مانومتر مربوطه مقدار آن را خواند.
در مسـیر خروجی آب از اوریفیس همچنین یک میکرومتر نصب گردیده است که به کمک آن می توان قطر آب را در محل انقباض بدست آوریم. دو مانومتر نیز بر روی دستگاه موجود است که یکی فشار لوله پیتوت و دیگری ارتفاع آب در داخل مخزن استوانه ای شفاف را نشان می دهد. مقدار دبی آب توسط شیر فلکه ای تنظیم و روتامتر مقدار آن را نشان خواهد داد.
همچنين دستگاه دارای دستور کار، گارانتي و خدمات پس از فروش می باشد.