پیچش الاستیک

پیچش الاستیک

کد دستگاه : DA-SM03

اطلاعات فنی :

دستگاه پیچش الاستیک در دو نوع دیجیتالی و عقربه ای موجود می باشد.

عملکرد ساده، اندازه گيری دقيق و تطابق نتايج عملی با تئوری

دارای پولی و وزنه هایی با جرم های مختلف جهت اعمال گشتاور پيچشی

دارای يک فک متحرک و يک فک ثابت جهت آزمايش ميله هایی با طول های مختلف

مدل دیجیتالی : اندازه گيری زاويه پيچش با زاويه سنج ديجيتالی، دقت اندازه گيری زاويه : °0.1

مدل عقربه ای :  دارای گونیای مدرج و شاخص مربوطه با دقت 1 درجه 

آزمايش های قابل انجام :

بررسی روابط پيچش در ميله استوانه‌ای توپر و توخالي

محاسبه تنش برشی ناشی از پيچش و زاويه پيچشی در يك ميله

محاسبه مدول برشی آلومينيوم، فولاد و برنج

توضيحات : عضوهای تحت پيچش در بسياری از کاربردهای مهندسی مشاهده می شوند. بنابراين زمينه‌های عملی فراوانی برای اين دستگاه وجود دارد. دستگاه تست پيچش الاستيک امکان انجام آزمايش‌های عملی درباره پيچش مقاطع گرد در ناحيه الاستيک را فراهم می آورد.دستگاه شامل يک شاسی فلزی است که دو فک ثابت و متحرک روی آن نصب شده است. برای بستن نمونه‌های آزمايشی که به صورت ميله‌های استوانه‌ای می باشد، فک ثابت به يک ديسک متصل شده است که می تواند در راستای محور با يک زاويه محدود شده بچرخد. نيروی پيچشی با قرار دادن وزنه روی کفه بارگذاری به نمونه اعمال می شود. 

دستگاه دارای دستور کار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.