کالیبراسیون فشارسنج

کالیبراسیون فشارسنج

کد دستگاه : DA-FM01

اطلاعات فنی:

داراي پانل به ابعاد mm400×400×400 و وزن تقريبي kg 25 براي نصب پمپ دستي روغن

سيلندر فشار

گيج بوردن

شيرهاي مربوطه

آزمايش های قابل انجام :

بررسي رابطه فشار و نيرو  

رسم نمودارهاي فشار برحسب نیروهای وارده

آشنایی با سیستم داخلی یک فشارسنج بوردون      

توضيحات :

دستکاه شامل يک گيج  فشار، سيلندر و پيستون و وزنه هاي مختلف جهت بارگذاري مي باشد که دانشجو مي تواند با بارگذاری بر روی کفه بارگذاری به پیستون فشار ایجاد کند که از گیج خوانده می شود و نمودارهاي فشار را رسم نموده و آنها را با يکديگر مقايسه کند.
فشار وارد شده بر یک سطح از نسبت نیروی وارد شده بر سطح مقطع بدست خواهد آمد. از طرفی فشار در یک محفظه بسته در تمام نقاط یکسان است.
دستگاه داراي دستورکار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.