کالیبراسیون فشارسنج

کالیبراسیون فشارسنج

کد دستگاه : DA-FM01

اطلاعات فنی:

دارای سیلندر و پیستون و کفه بارگذاری بر روی پیستون جهت بارگذاری

دارای گیج فشار متصل به سیلندر

دارای گیج فشار باز شده جهت آشنایی با ساختار گیج

دارای وزنه های مختلف بارگذاری

آزمايش های قابل انجام :

بررسی رابطه فشار و نيرو             

رسم نمودارهای فشار برحسب نیروهای وارده

آشنایی با سیستم داخلی یک فشارسنج بوردون      

توضيحات :

دستگاه شامل يک گيج  فشار، سيلندر و پيستون و وزنه های مختلف جهت بارگذاری می باشد که دانشجو می تواند با بارگذاری بر روی کفه بارگذاری به پیستون فشار ایجاد کند که از گیج خوانده می شود و نمودارهای فشار را رسم نموده و آنها را با يکديگر مقايسه کند.

فشار وارد شده بر یک سطح از نسبت نیروی وارد شده بر سطح مقطع بدست خواهد آمد. از طرفی فشار در یک محفظه بسته در تمام نقاط یکسان است.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.