کالیبراسیون فشارسنج

کالیبراسیون فشارسنج

کد دستگاه : DA-FM01

اطلاعات فنی:

سيلندرو پيستون به قطرهای  25 و 32 میلیمتر

فشارسنج بوردن

آزمايش های قابل انجام :

بررسی رابطه فشار و نيرو

رسم نمودارهای فشار

توضيحات :

دستکاه شامل يک گيج  فشار، سيلندر و پيستون و وزنه های مختلف جهت بارگذاری می باشد که دانشجو می تواند نمودارهای فشار را رسم نموده و آنها را با يکديگر مقايسه کند.

دستگاه دارای دستور کار، گارانتی و خدمات پس از فروش می باشد.