خمش الاستیک

خمش الاستیک

کد دستگاه : DA-SM24

اطلاعات فنی :

دارای فریم آلومینیومی

دارای نرم افزار مربوطه برای نمایش مقادیر اندازه گیری شده نیرو و کرنش

ارتباط دستگاه با کامپیوتر به صورت وایرلس و با استفاده از دانگل است.

نمایش میزان نیروی وارد شده به تیر و میزان کرنش 14 نقطه از طریق نرم افزار مربوطه

نصب تیر I شکل آلومینیومی که بر روی دو تکیه گاه و نصب کرنش سنج در 14 نقطه مختلف

دارای نیروسنج جهت اندازه گیری مقدار بار وارد شده به تیر مورد آزمایش (در وسط تیر)

آزمایش های قابل انجام :

قابليت اندازه گيری ممان دوم مقطع

آزمايش معادله خمش

آزمايش محور خنثی

توضیحات :

خمش از بارهای رایجی است که در صنعت ساختمان بر اجسام وارد می شود و گاهی حتی سبب تخریب خواهد شد. میزان نیروی وارد شده به جنس، سطح مقطع، طول بازو و نوع تکیه گاه بستگی دارد.

دستگاه خمش الاستیک شامل يک تير با مقطع I شکل است که روی قاب پايه دستگاه نصب می شود. اين دستگاه شامل تعدادي کرنش سـنج می باشد که مقادير کرنش در تير را اندازه گيری می نمايد و همچنين از طريق نيروسنج می توان نيروی برشی وارد شده به وسط تیر را اندازه گرفت.

دستگاه دارای دستورکار، گارانتی و خدمات پس از فروش است.